Specialist in faciliteren

Om volmaaktheid te bereiken heb je heel wat bruggen te nemen

De brugevaluatie

Als je verbeteringen wilt doorvoeren, bijvoorbeeld bij een tussentijdse evaluatie van een traject of na afloop van een sprint binnen de scrum-aanpak, dan is dit een actieve en waardevolle methode.

Zoek een ruimte met twee lege wanden en hang op beide wanden een flip-overvel. Het ene gaat over de gewenste situatie (de situatie na de beoogde verbetering), het andere over de huidige situatie. Vraag de deelnemers over welke onderwerpen zij willen evalueren. Schrijf elk onderwerp op beide flip-overvellen.

Op het flip-overvel van de gewenste situatie plakken de deelnemers bij elk onderwerp post-its waarop ze hun beste ervaringen uit het verleden of in andere settings hebben geschreven. Op het flip-overvel van de huidige situatie plakken ze post-its met hun beeld van de huidige situatie.

Daarna bespreken de deelnemers elk onderwerp en wandelen heen en weer tussen de wanden, waarbij ze formuleren hoe de huidige situatie verbeterd kan worden, zodat de gewenste situatie ontstaat. De afspraken worden vastgelegd met het bekende actielijstje: wie doet wat, wanneer is het klaar, en hoe geef je terugkoppeling en aan wie?

Deze oefening kun je natuurlijk ook virtueel doen, met aparte schermen of kamers in plaats van wanden.

Naar de werkvorm