Specialist in faciliteren

Contra’s zijn makkelijker te vinden dan pro’s

Brainstormkering

Soms loopt een brainstormsessie helemaal vast of heeft niemand zin om alweer de gebaande paden te bewandelen. Er komen geen suggesties, of alleen maar sleetse ideeën. De energie gaat eruit. Je kunt het zien als onwil of weerstand, maar dat helpt je niet vooruit. Pas in zo’n situatie de werkvorm eens aan door de vraag om te draaien. Je zult zien dat iedereen dan een stuk creatiever wordt.

Stel, het vraagstuk is: ‘Hoe kunnen we beter samenwerken?’ Die vraag is vast al honderden keren langsgekomen, en een aparte brainstorm daarover zal niemand echt blij maken. De vraag ‘Wat moeten we doen om onze samenwerking om zeep te helpen?’ brengt de creativiteit vaak juist wel op gang. Het is heerlijk om je te mogen uitleven met alles wat je normaal nooit doet, uit angst om de samenwerking nog verder te verslechteren. Tien tegen één dat iedereen schitterende ideeën heeft over hoe je een samenwerking kunt saboteren. En net als bij iedere brainstorm is ieder idee geoorloofd. Schrijf alle suggesties op en cluster ze.

Bespreek de clusters, te beginnen met het cluster dat het hoogst scoort. Verander nu de ingebrachte suggesties in het positief tegenovergestelde. De suggestie ‘We mailen alleen nog maar’ draai je bijvoorbeeld om naar ‘We hebben regelmatig persoonlijk contact’.

Hang deze positieve suggesties op een nieuw bord. Kies met de groep nog één of meer clusters, en voer de vorige twee stappen opnieuw uit. Zo beantwoorden jullie met elkaar toch de oorspronkelijke vraag. Mission completed.

Naar de uitgebreide werkvorm