Specialist in faciliteren

De mens is zo gemaakt dat wanneer iets hem in vlam zet, onmogelijkheden uit zijn ziel verdwijnen (Jean de la Fontaine)

Vlammen op je werk

Kun jij vlammen op je werk? Wanneer vlamde je daar voor het laatst? Wanneer stond je op jouw werk in vuur en vlam? Wat was het laatste vlammende betoog dat je aanhoorde? En wat gebeurde er toen met jou?

Als een coachee over zijn vlammende levensgebeurtenissen vertelt, word ik ‘coachnieuwsgierig’: Wat, waar, hoe precies? Hoe weet je dat? Hoe leidde het een tot het ander?
Het is een manier van vragen waarmee je je coachee of gesprekspartner uitnodigt om een diepere laag in zichzelf aan te boren. De antwoorden geven iets prijs van het referentiekader van de coachee, hoe die de gebeurtenissen heeft beleefd en daar woorden aan geeft. Deze vragen worden de metamodelvragen van het neurolinguïstisch programmeren (NLP) genoemd.
Ze bieden je de mogelijkheid om tijdens gesprekken onmiddellijk met je gesprekspartner de diepte in te gaan, om voor beiden tot duidelijkheid te komen. Het model is dus heel bruikbaar in allerlei gesprekken.

In deze allereerste Coachingskalender summercourse leer je de komende tijd het model kennen.
Eh … wat bedoel je precies met ‘komende tijd’?

Volg deze summercourse en verdien korting

Na de laatste bijdrage op 3 juli 2022 kun je korting verdienen op de training ‘De Magie van Effectieve Vragen Stelen‘.

Deze summercourse is geschreven door Theo Hoogink en Henri Haarmans.

Lees hier meer over het metamodel.

Naar de de training