Specialist in faciliteren

Als je een goede vraag weet te stellen, kost het antwoord weinig tijd

In welke gesprekken zijn de metamodelvragen toepasbaar?

Metamodel vragen zijn bedoeld voor professionals die aan andere mensen vragen stellen om te weten te komen wat die ander nu precies wil. Wat drijft hem? Wat is zo waardevol voor deze persoon dat zij nu met jou in gesprek is?

Want als mensen (opdrachtgevers, coachees, collega’s, patiënten, deelnemers aan een onderzoek enzovoort) hun verhaal vertellen, doen ze dat vanuit hun unieke individuele referentiekader, en daarbij maken ze onbewust gebruik van drie fenomenen: Generalisaties, Weglatingen en Vervormingen. Zouden ze dat niet doen, dan krijg je ofwel een heel langdradig, met veel te veel details doorspekt verhaal, ofwel duurde de gebeurtenis zo kort dat de verwoording niet in de gebeurtenistijdspanne te vervatten is.

Om te weten te komen wat de drijfveren/waarden van de ander zijn, kun je de metamodel vragen gebruiken om deze generalisaties, weglatingen en vervormingen aan de tand te voelen. Je kunt de vragen ongemerkt toepassen; begin daarvoor met het je eigen maken van de eerste vier vragen, die je de komende vier dagen in de kalender vindt. Je zult merken dat je gesprekken op een heel natuurlijke wijze veel meer diepgang krijgen en je veel informatie opleveren!

Volg deze Summercourse en verdien korting

Na de laatste bijdrage, 3 juli 2022, kun je korting verdienen op de training ‘De Magie van Effectieve Vragen Stelen‘.

Deze Summercourse is geschreven door Theo Hoogink en Henri Haarmans.

Lees hier meer over het metamodel.

Naar de de training