Specialist in faciliteren

Waar woorden tekortschieten, spreekt de muziek (Hans Christian Andersen)

Wie kent niet de kracht van muziek?

Muziek komt rechtstreeks binnen en opent je hart en ziel, het appelleert aan je gevoel. En het verbindt mensen, kijk en luister maar eens bij een liveconcert! En wie kan er blijven stilzitten bij zijn favoriete dansnummer? Mineur is voor melancholie, majeur is voor kracht. Voorwaarts, mars!

Muziek is daarom ook een krachtige ‘openende’ werkvorm om in te zetten bij een workshop of training. Het geeft op een lichte manier woorden aan soms lastig te benoemen, meer gevoelsmatige situaties. Bijvoorbeeld over wat de deelnemers vinden van de cultuur, onderstroom, samenwerking of onderlinge communicatie. En er is geen betere manier om je coachee of collega op een andere manier te leren kennen door een eenvoudige muziekvraag te stellen. ‘Wat is je favoriete muziek?’ ‘Welke muziek past bij je binnenkant?’ Of: ‘Welk instrument ben jij in je team?’

In een training krijg je met muziekvragen veel informatie boven water, vooral wanneer de deelnemers hun muziekkeuze uitgebreid toelichten. Vraag de deelnemers:

‘Welke muziek vind jij passen bij de huidige situatie?’
Beluister het fragment gezamenlijk.
En vraag vervolgens: ‘Kun je dat toelichten?’

Noteer de toelichting en omcirkel de kernwoorden die genoemd worden. Het werkt snel en diep. Een mooi begin als gespreksstarter en het begin van een veranderingstraject.

Maestro, muziek!

Deze bijdrage is geschreven door Ocker Repelaer van Driel en maakt onderdeel uit van de methode ‘Music Serious Play’. LOcker geeft hier oook training in.

Naar de werkvorm

Naar de de training