Specialist in faciliteren

Een goed gesprek is even stimulerend als een kop zwarte koffie (Anne Morrow Lindbergh)

De barista schenkt troost

Bij fysieke bijeenkomsten maak je gebruik van alle vijf je zintuigen. Je kunt elkaar zien en horen, je geeft elkaar een boks of een hand of een elleboog. Je ruikt het zweet als er hard gewerkt wordt. Je proeft de koffie, thee, koekjes en andere versnaperingen, en soms ook de emoties.

Bij online bijeenkomsten gebruik je maar anderhalf zintuig: je gehoor helemaal – wat niet altijd een onverdeeld genoegen is als er veel ruis op de lijn zit – en je gezichtsvermogen gedeeltelijk, want je kunt niet het volledige non-verbale gedrag waarnemen. Reuk-, smaak- en tastzin gebruik je helemaal niet.

En toch kun je van die laatste gebruikmaken, met priming. Priming is het stimuleren van je brein door middel van al eerder ervaren prikkels, zoals geur of geluid. Zet de deelnemers een virtueel kopje koffie of thee voor, en je zult merken dat gesprekken ineens makkelijker op gang komen. Dat komt doordat we het drinken van koffie of thee associëren met even bijpraten bij de koffieautomaat.

Hoe je dat doet? Met de werkvorm De Barista krijg je het voor elkaar.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvorm