Specialist in faciliteren

Muziek begint met stilte (Mstislav Rostropovitsj)

Muziek is de poortwachter van de ziel

‘Toon mij je muziekbibliotheek en ik zal je zeggen wie je bent’ is een mooie variant op het bekende ‘Toon mij je boekenkast …’ Muziekkeuzes zeggen veel over iemands persoonlijkheid en wat hem of haar beweegt en raakt. Muziek kan daarom dienen als uitgangspunt bij coaching, reflectie en verandering op persoonlijk niveau. Waar ratio vaak de overhand heeft, bieden muziekkeuzes een mogelijkheid om in contact te komen met het gevoel. Hoofd én hart! Het komt dan aan op luisteren. In stilte. De taal en boodschap van de muziek die naar boven komen, dragen veel antwoorden in zich.
Hieronder vind je een werkvorm waarmee je snel en diep ter zake komt. Teken een notenbalk (vijf evenwijdige lijnen onder elkaar, niet te ver van elkaar af) en stel dan de volgende vragen:

 1. ‘Welke muziek past bij de huidige situatie?’
  Speel die muziek en luister, in stilte.
  Wat heeft de muziek te vertellen? Schrijf de antwoorden op de onderste lijn van de notenbalk (A)
 2. ‘Welke muziek past bij de gewenste situatie?’
  Speel die muziek en luister, in stilte.
  Wat heeft de muziek te vertellen? Schrijf de antwoorden op de bovenste lijn van de notenbalk  (B)=
 3. Tot slot: ‘Wat is er nodig om van A naar B te komen?’

Voorbeelden van muziekkeuzes op het gebied van coaching bij persoonlijke communicatie vindt op dit LinkedIn pulse-bericht.

Deze bijdrage is geschreven door Ocker Repelaer van Driel.

Naar de training