Specialist in faciliteren

Maak de wereld een beetje beter, begin bij jezelf

Overtuiging bepaalt gedrag en overtuiging is een keuze!

‘Ja, ik weet het zeker. Het is tuig van de richel en we bouwen een muur om ze tegen te houden’, zei de president. En hij ondertekende wetgeving om zijn woorden te bekrachtigen.

Overtuiging bepaalt gedrag; zo groot is de invloed van onze overtuigingen. Ze kunnen mensenlevens veranderen.

Een overtuiging is een generalisatie, iets wat iemand op basis van zijn ervaringen en waarnemingen vanzelfsprekend vindt en voor waar aanneemt, zonder te checken of dat ook echt zo is.

Bijvoorbeeld:
‘Elke dag gaat de zon op’, of ‘Alle gedrag heeft een positieve intentie.’

Overtuigingen kunnen je gedrag zowel positief als negatief sturen. Ze kunnen je belemmeren of juist kracht geven. Ze vormen bovendien je waarden en normen. De dingen die jij belangrijk vindt, waarin je gelooft.

In vrijwel ieder gesprek kun je overtuigingen waarnemen, zelfs als de spreker zich er zelf niet van bewust is. Je hoort het aan de krachtige bewoordingen en je ziet het aan het expressieve non-verbale gedrag. In coaching en begeleiding is dit prachtig bruikbaar voor het veranderingsproces. Want zelfs de krachtigste overtuiging is te veranderen, als je in staat bent een verandering op identiteitsniveau te bewerkstelligen.

Deze bijdrage is geschreven door Theo Hoogink.

Lees hier meer over de Logsiche Niveaus.

Naar de training