Specialist in faciliteren

De grootste vraagtekens komen niet achter onze vragen, maar achter onze zekerheden (Kadé Bruin)

Halve informatie leidt tot halve oplossingen

De logische niveaus helpen je als procesbegeleider om een oplossing op het juiste niveau aan te bieden. Vraag daarom door, ook als het antwoord op de hulpvraag op het eerste gezicht helder lijkt.

Ter illustratie een praktijkvoorbeeld.
Bedrijf X heeft een product voor een nieuwe doelgroep ontwikkeld en wil het vermarkten. Het hoofd Marketing vraagt de facilitator een workshop te beleggen met de interne accountmanagers om tot een gezamenlijk verkoopverhaal te komen. Een heldere opdracht, toch?
De facilitator denkt er ook zo over. Als hij aan de slag gaat met de accountmanagers, merkt hij dat er onder water iets speelt waar hij zijn vinger niet op kan leggen.
Nu vraagt hij door bij het hoofd Marketing, en krijgt te horen dat deze er niet van overtuigd is dat de accountmanagers in staat zijn het nieuwe product aan de doelgroep te verkopen. Tja, dat is een ander probleem.

Vraagstukken in organisaties hebben vaak te maken met een ander logisch niveau dan waarop ze geformuleerd worden. Dat komt doordat een vraagstuk meestal op een ander, lager niveau tot uiting komt. In het voorbeeld wordt de vraag geïnterpreteerd op het niveau van gedrag/vermogen, maar blijkt het in werkelijkheid op het overtuigingsniveau te zitten. Daarom: vraag door, want alleen hele informatie leidt tot eetrijpe oplossingen.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans. Hij is vandaag jarig. Feliciteer hem op zijn LinkedIn-profiel.

Lees hier meer over de Logsiche Niveaus.

Naar de training