Specialist in faciliteren

Het kunstwerk is niet de afspiegeling, het beeld van de wereld, maar het is naar het beeld van de wereld (Eugène Ionesco)

Congruent zijn op alle lagen van de logische niveaus laat zich zien als betrouwbaarheid

Meestal werken de logische niveaus van boven naar beneden: een hoger niveau beïnvloedt een lager niveau. Soms gaat het effect echter de andere kant op, met name als je niet congruent bent over alle niveaus. Het volgende voorbeeld laat dat zien.

Een groot Nederlands bedrijf is zijn huidige bedrijfspand ontgroeid en wil een passend nieuw pand neerzetten. Op identiteitsniveau willen ze kracht, zekerheid en betrouwbaarheid uitstralen. Daarom kiezen ze voor een groot, centraal gelegen nieuwbouwpand (omgevingsniveau). Als het er eenmaal staat, wordt er dan ook echt tegen opgekeken.
Een paar jaar nadat het pand gebouwd is, gaat er iets mis met een van de producten die het bedrijf produceert, waardoor veel particulieren financieel nadeel ondervinden. In diverse televisieprogramma’s wordt hieraan aandacht besteed. Getroffen particulieren doen uitspraken als: ‘Dit pand is met de winst op mijn product gebouwd.’
Ineens wordt het gebouw dat kracht, zekerheid, betrouwbaarheid moest uitstralen door klanten gezien als een geldverslindend object dat van hun centen betaald is. In de ogen van de klanten is het pand geen goed symbool meer voor de identiteit van het bedrijf.

De les: als je je missie niet leeft, schaadt dat je aanzien. Zorg dat je congruent blijft over alle niveaus.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Lees hier meer over de Logsiche Niveaus.

Naar de training