Specialist in faciliteren

We kunnen van andere mensen hun gedrag zien, maar niet hun overtuiging (naar Ronald Laing)

De logische niveaus kunnen ook ‘lastig’ gedrag goed verklaren

In combinatie met de kernkwadranten geven de logische niveaus inzicht in wat er gebeurt als iemand ‘lastig’ gedrag vertoont. Stel dat je zelf de overtuiging hebt dat je een vraagstuk alleen kunt oplossen als je alle details ervan kent. Het succesgedrag dat hierbij hoort, is nauwkeurigheid en zorgvuldigheid. Maar nu moet je samenwerken met iemand die vluchtig naar alle details kijkt en snel een globale conclusie trekt.

Vanuit de kernkwadranten leer je dat dit gedrag in je ‘allergie’ zit, omdat de ander precies het tegenovergestelde gedrag van jouw succesgedrag vertoont. Dit probleem valt niet op gedragsniveau te tackelen, want het zit op overtuigingsniveau. Jouw overtuiging is dat het vraagstuk alleen op te lossen is op microniveau, terwijl de ander meer waarde hecht aan een ‘helicopterview’. Dat conflicteert met jouw overtuiging en kan zo leiden tot een conflict.

Je kunt dit conflict oplossen door te onderzoeken bij welke overtuiging hetzelfde soort gedrag hoort. Ben je met een groep, dan kun je hiervoor de werkvorm ‘Omdenken van “Lastig” Gedrag’ gebruiken. Hierbij ga je opzoek naar andere overtuigingen waar hetzelfde gedrag bij hoort. Dat levert nieuwe inzichten op, en het ‘lastige’ gedrag is ineens een stuk minder lastig.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Lees hier meer over de Logsiche Niveaus.

Naar de training