Specialist in faciliteren

Toneel is op een moeilijke en bijzondere manier normaal doen (Pierre Bokma)

Het creatieve proces, fase 1: activeren en analyseren

De werkelijkheid kun je improviseren

Fase 1 van het creatieve proces gaat om activeren en analyseren: de deelnemers in beweging krijgen en de context verkennen. Vaak gaat dat met een brainstorm.

Om zo veel mogelijk uit een brainstorm te halen, is het goed om met een activerende stap te beginnen. Daarmee zijn de deelnemers gelijk gefocust op het onderwerp van de brainstorm. Dat kan heel traditioneel met de werkvorm De Stelling uit de moderatiemethode . Je zet daarmee de deelnemers wel op scherp, maar een nadeel is dat deze werkvorm tamelijk eenzijdig is: verbaal-linguïstisch.

Je kunt ook kiezen voor een werkvorm waarmee je direct ook de creativiteit en andere interesses stimuleert, zodat meerdere interessevormen van Gardner tegelijkertijd aan bod kunnen komen. Zo’n werkvorm is de werkvorm Improvisatietoneel opdracht, waarbij de deelnemers een klein toneelstukje opvoeren over het onderwerp van de workshop. De kracht van een toneelstukje is niet alleen dat andere interesses aangeboord worden, maar ook dat bepaalde zaken uitvergroot kunnen worden.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de training