Specialist in faciliteren

Criminele ideeën stelen voor goede doeleinden, is geen misdaad

Het creatieve proces, fase 2: divergeren

Het criminele rondje

In de divergerende fase van een creatief proces wil je graag dat er zo veel mogelijk ideeën geopperd worden: kwantiteit boven kwaliteit. Achteraf kun je altijd nog schiften; het gaat er nu vooral om dat de creativiteit gaat stromen. Dat bereik je door werkvormen te gebruiken die het associatieve vermogen van de deelnemers verhogen.
Een werkvorm die altijd succes heeft en de wildste ideeën genereert is het Criminele Rondje. Deze werkvorm ziet er zo uit:

  1. Formuleer de kernvraag: ‘Hoe kunnen we (HKW) ervoor zorgen dat …?’
  2. Geef de groep de opdracht om illegale oplossingen te bedenken bij deze HKW-vraag. Illegale oplossingen omvatten activiteiten die wettelijk verboden zijn: stelen, moorden, chantage, vernieling, enzovoort.
  3. Schrijf deze ideeën onder elkaar op een flip-over.
  4. Als de groep uitgedacht is, loop je de lijst met illegale ideeën af en probeert het idee zodanig te veranderen dat het wel legaal uitgevoerd kan worden.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvorm

Naar de training