Specialist in faciliteren

De juiste keuze maken is tijd besparen

Het creatieve proces, fase 3: convergeren

De COCD-box

Een goede brainstorm levert heel veel ideeën op. Maar hoe zorg je er nu voor dat je uit al die ideeën de juiste keuze maakt? Een heel handig hulpmiddel hiervoor is de COCD-box. Op basis hiervan kun je ideeën beoordelen op de volgende criteria: gewoon vs. origineel, en haalbaar vs. (nog) niet haalbaar.

Bij de verschillende kwadranten hoort een kleur:

  • Blauwe ideeën (haalbaar + gewoon)
    zijn makkelijk te realiseren ideeën, ze brengen weinig risico’s met zich mee en hebben een hoge aanvaardbaarheid.
  • Rode ideeën (haalbaar + origineel)
    zijn innovatieve ideeën die een doorbraak kunnen betekenen, opwindend worden gevonden én geïmplementeerd kunnen worden.
  • Gele ideeën ((nog) niet haalbaar + origineel)
    zijn ideeën voor de toekomst. Het gaat om dromen, uitdagingen. Ze zijn (nog) niet realiseerbaar, maar kunnen dat in de toekomst wel worden.

Elke deelnemer krijgt vervolgens acht blauwe, acht rode en acht gele stickers. Vervolgens mogen zij bij de ideeën die hen het meest aanspreken, de sticker plakken die er volgens hen het best bij past. Zo wordt snel duidelijk welke ideeën de meeste potentie en het grootste draagvlak hebben. De opdrachtgever bepaalt daarna, afhankelijk van zijn belangen, aan welke ideeën een vervolg gegeven wordt.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvorm

Naar de training