Specialist in faciliteren

Een idee is pas een oplossing als ik het kan zien, horen, voelen, ruiken en proeven

Het creatieve proces, fase 4: ideeën uitvoeren

Zintuiglijk verrijken

Een idee is pas een oplossing als je het in al zijn facetten kunt waarnemen, als het al je zintuigen aanspreekt. Zien is meestal niet zo moeilijk, net als horen. Maar ruiken, proeven en (tactiel) voelen kunnen wat lastiger zijn. Met deze werkvorm Zintuigelijk Verrijken activeer je de zintuigen van de deelnemers aan een bijeenkomst. Een bijkomend voordeel is dat de deelnemers van zichzelf en elkaar ontdekken welke zintuigen bij hen het meest ontwikkeld zijn.
Toets een idee eens op zintuigelijke facetten:

 • Zien
  kun je de ‘look’ van het idee aanpassen/verbeteren, kleuren veranderen, een andere invalshoek vinden, van perspectief veranderen?
 • Horeen
  kun je het idee voor zichzelf laten spreken, door andere woorden te hanteren, door je uitleg aan te passen aan de woordkeuze van je opdrachtgever?
 • Proeven
  als jje het heel letterlijk neemt, kun je je idee koppelen aan een smaaksensatie: de zoete vruchten van je product. In overdrachtelijke zin kun je het hebben over de kueze van design, maar ook een analyse maken van de smaak van de doelgroep.
 • Ruiken
  kun je verwijzen naar of gebruikmaken van aangename of oergeuren? Geuren zijn krachtige prikkels die direct je hersens activeren, dus gebruik die om je idee over te brengen.
 • Voelen
  kun je de ‘aaibaarheidsfactor’ veranderen, de klant dichter benaderen?

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvorm

Naar de training