Specialist in faciliteren

Het verleden is onbepaald en bestaat alleen als een spectrum van mogelijkheden, net als de toekomst (Stephen Hawking)

Met spectrumlijnen maak je het onbespreekbare bespreekbaar

Sommige zaken zijn moeilijk bespreekbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan impactvolle onderwerpen uit de persoonlijke levenssfeer: overlijden, discriminatie, geweld. Wil je dit soort onderwerpen toch met een groep bespreken, dan helpt de volgende werkvorm je hierbij: Spectrum lijnen. Het is een kruising tussen de werkvormen De schaalvraag en Crossing the line.

  • Bedenk (eventueel met de groep) tien vragen over het onderwerp dat jullie gaan bespreken.
  • Plak met schilderstape tien lijnen op de vloer.
  • De deelnemers stellen zich op voor de onderste lijn.
  • Stel een vraag. Alle deelnemers die de vraag met ja kunnen beantwoorden, stappen één lijn naar voren.
  • Na tien vragen zie je in welke mate het onderwerp van de bijeenkomst bij de deelnemers speelt.

Deze werkvorm is ook heel makkelijk online uit te voeren op een webbased whiteboard.

Deze bijdrage is geschreven door Henri Haarmans.

Naar de werkvorm

Naar de training