Integraal en optimaal begeleiden van groepen

Werkvorm van de maand: De wens put

Doel

Een bijeenkomst positief afsluiten.

Bruikbaar bij

Een meerdaagse training, maar ook aan het eind van een workshop.

Uitvoering
  • De deelnemers gaan in een kring staan en steken hun rechterarm naar voren met de rug van de hand naar boven.
  • Ze maken een vuist van hun rechterhand en steken de duim naar links.
  • Ze gaan dichter naar elkaar staan zodat ze met hun rechter hand de duim van hun linker buurman vast kunnen pakken. Op die manier vormen ze een cirkel van vuisten.
  • Vertel nu dat deze cirkel een wens put is en dat ze hier ieder hun wens in mogen doen.
  • Om de beurt spreken de deelnemers nu een wens uit en stoppen deze met hun linkerhand in de wens put.
Bron

Bram van den Bos tijdens de opleiding ‘Faciliteren van professionals’ 2018-01. Oorsprong theatersport.

 

Download deze werkvorm