Specialist in faciliteren

Eye-openers bij KCF-leden door 7 Houdingen van Koning Buthu

Gistermiddag heeft Henri een mini training over ‘Omgaan met lastig gedrag m.b.v. de 7 Houdingen van Koning Buthu’ gegeven voor de leden van de KCF. KCF staat voor KennisCoördinatie groepsFacilitatie. Dit is het netwerk van rijksambtenaren die faciliteren en zelfstandige facilitators die voor de rijksoverheid werken.

De mini training is een onderdeel van de eendaagse training ‘Omgaan met lastig gedrag – Je houding bepaalt de verhouding‘. Tijdens de KCF-bijeenkomst is ingezoomd op lastig gedrag: bestaat er wel lastig gedrag, hoe kan je er mee omgaan en hoe kunnen 7 houdingen je daarbij helpen.

Als eerste zijn de 7 houdingen geoefend en is onderzocht welke houding ieders voorkeur heeft (of als prettige ervaren wordt) en welke houding vergeten wordt dan wel als niet prettig ervaren wordt. Vervolgens zijn de deelnemers in drietallen a.d.h.v. lastig gedrag aan de slag gegaan. Eén van de deelnemers ‘faciliteert’ een stukje workshop, één deelnemer voert het lastige gedrag uit en één deelnemer observeert.

Door vanuit zijn voorkeurs (normale) houding te reageren kreeg de facilitator de reactie die hij altijd kreeg. Het was een eye-opener dat wanneer hij vanuit zijn ‘vergeten’ houding reageerde er contact ontstond en dat het lastige gedrag verminderde of zelfs verdween.

Tijdens de volledige training onderzoeken we met elkaar wat de reden is dat voor de ene persoon het ene gedrag als lastig wordt ervaren en bij de andere persoon een ander gedrag. Daarnaast gaan we in op interventiestijlen en interventiemethodes.

Meer informatie over deze bewustwordingstraining vind je op de pagina van de training.