Specialist in faciliteren

Facilitation Academy aanwezig met een workshop op de IAF conferentie op 24 juni

Op 24 juni 2016 houdt het platform voor faciliterend Nederland IAF haar jaarlijkse conferentie op de Eemlandhoeve in Bunschoten-Spakenburg. De titel van de conferentie is ‘Natuurlijk! Faciliteren’. Een spannende titel, want deze geeft de mogelijkheid tot verschillende ingangen.

In de eerste workshopronde geven Carolien de Monchy en Marc van Seters een workshop met als titel:

De (on)natuurlijke macht van de Facilitator – Macht in wisselend perspectief

Volgens de principes van de intervisie gaan Carolien en Marc samen met de de deelnemers op zoek naar de dilemma’s van de macht van de facilitator. Hoe zien deze er uit?

Tijdens de workshop hanteren ze de volgende grondregels:

  • De workshop is casusgericht.
  • Het stellen van vragen is belangrijker dan het geven van antwoorden.
  • Het is essentieel vooronderstellingen te verwoorden.

Als alles goed gaat hebben de deelnemers aan het eind van de workshop meer dilemma’s dan ze hadden toen de workshop begon.

Deze workshop laat de deelnemers kennismaken met de intervisietraining dat Carolien komend najaar onder de vlag van de Academy gaat aanbieden.

Naast deze workshop is de Academy natuurlijk ook aanwezig met een informatie stand. Hier krijg je meer informatie over de opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses die de Academy aanbiedt en aan gaat bieden.