Specialist in faciliteren

Alle cases worden op een generieke manier beschreven. Elke case is ook te downloaden.
De tekeningen in de kantlijn hebben de volgende betekenis:

Citaat van de opdrachtgever Beschrijving van de situatie De vraag van de opdrachtgever Beschrijving van de bijeenkomst Het resultaat van de bijeenkomst De reflectie van de facilitator

 

New Product Development

Deze case beschrijft de grote procesbijdrage die een facilitator kan leveren bij New Product Development.

Reverse thinking als aanpak voor de Migratie van Mantelcontracten

Deze case beschrijft de kracht van het inzetten van het Reverse Thinking model en Persona’s bij het vaststellen van het gewenste scenario bij een grote migratie.

Van triggers naar concrete procedures

In deze case wordt beschreven op welke wijze een vastgelopen aanpak om tot een nieuw bedieningsconcept te komen leven is ingeblazen door een goed workshopproces aan te bieden.

Een systeemmigratie opgelost m.b.v. een systeemopstelling

In deze case wordt beschreven dat het op het juiste moment en manier betrekken van specialisten tot een efficiëntere migratie leidt.

Processimulatie vooraf scheelt een hoop geld en doorlooptijd!

In deze case wordt beschreven hoe met behulp van faciliteren een kosten- en doorlooptijdbesparing gerealiseerd wordt bij de implementatie van een nieuw product in een IT-landschap dat gebaseerd is op een Service Oriented Architectuur (SOA).

‘Omgaan met emoties bij werkeloosheid’

In deze case beschreef ik een techniek die ik gebruikt heb om het positieve zelfbeeld bij langdurig werkzoekenden terug te krijgen.

Open Coffee – Van koffiedrinken naar werken aan je zelf

In deze case beschrijf ik een aanpak om de interactie tijdens netwerkbijeenkomsten te verhogen.