Specialist in faciliteren

Foto-impressie van Faciliteren van professionals dag 3

Dinsdag 24 april was de derde dag van de opleiding ‘Faciliteren van professionals’. Deze dag staat in het teken van twee bekende methodes. In de ochtend besteden we aandacht aan de methode van Edward de Bono. In de middag staat een generieke aanpak van een creatief proces centraal. Dat laatste doen we a.d.h.v. de vier stappen van Roger von Oech.

Het kenmerk van beide methodes is dat er een duidelijke focus is in elke stap die gezet wordt. Bij De Bono zijn dat de denkrichting: feiten, gevoel, minpunten, pluspunten en alternatieven.

Bij Von Oech is het de houding die je kiest in een stap: onderzoeker, artiest, rechter en strijder. Bij de Academy hebben we het model van Von Oech nog uitgebreid met de rollen koning en nar.

Voor beide methodes geldt, dat we een korte theoretische toelichting geven en dat de deelnemers vervolgens zelf a.d.h.v. een paar cases mini-workshops faciliteren.

Wil je ook leren groepen te begeleiden? Op 12 september start de volgende opleiding.