Specialist in faciliteren

Gastles ‘Omgaan met lastig gedrag’ voor studenten aan de VHL hogeschool

Gisteren heeft Henri een gastles verzorgd aan de hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) in Velp. Studenten worden hier opgeleid tot Master – Professioneel Project- en Procesmanagement in de groene leefomgeving. Tijdens de opleiding krijgen ze veel technieken aangereikt om workshops te faciliteren. Onderdelen als interventies plegen op lastig gedrag of groepsdynamica staan echter niet op het programma. Om hier verandering in aan te brengen is de Facilitation Academy uitgenodigd een gastles hierover te verzorgen.

Voor een groep geïnteresseerde 2e en 3e jaars studenten heeft Henri in twee uur een onderdeel uit de training ‘Omgaan met lastig gedrag – Je houding bepaalt de verhouding‘ gegeven. Het programma was nagenoeg gelijk aan het programma dat ook eerder voor de KCF-bijeenkomst is gebruikt’.

Er was een groot verschil te merken tussen de twee groepen: bij de oudere generatie (KCF) hadden de deelnemers hooguit 1 of 2 voorkeurshoudingen en was duidelijk vast te stellen welke houding ieder als niet prettig ervoer; de studenten hadden meer voorkeurshoudingen en konden heel moeilijk aanwijzen welke houding ze als niet-prettig ervoeren. Tijdens de uitvoering bleek echter al heel snel dat ze vanuit één houding reageerden.

Ook voor hen was het een bewustwording dat vanuit een ‘vergeten’ houding reageren ruimte aan de ander biedt.

Meer informatie over deze bewustwordingstraining vind je op de pagina van de training. In 2017 staat deze training gepland op 24 januari en 18 april.