Specialist in faciliteren

Het Meeting spectrum – Modereren

Een van de modellen waar we tijdens onze trainingen dieper op in gaan is het meeting spectrum. Het meeting spectrum verdeelt vergaderingen in vijf vergadertypen. In dit bericht aandacht voor het derde type: Modereren.

De bijeenkomsten van het type Modereren zijn gericht op een productieve conversatie in de groep. De inhoudsverantwoordelijke is gericht op de inhoud en draagt ideeën en theorieën aan. Bij het Modereren is de inhoudsverantwoordelijke oprecht geïnteresseerd in de ideeën en denkbeelden van de deelnemers om het thema waar nodig aante scherpen. De inhoudsverantwoordelijke hoeft deze ideeën of aanvullingen echter niet op te pakken.

De procesbegeleider zorgt ervoor dat deelnemers gelijke zendtijd krijgen en biedt technieken (werkvormen) aan om het gesprek op gang te krijgen en aan de gang te houden. De procesbegeleider wordt ook wel moderator, intervisie- of dialoogbegeleider genoemd.

De deelnemers zijn geïnteresseerd in het onderwerp, hebben er een mening over en willen de inhoudsverantwoordelijke helpen met hun visie, kennis en ervaring. De betrokkenheid van de deelnemers is gericht op het aandragen van ideeën en meningen. Gedurende de dialoog is veel interactie tussen deelnemers onderling. De procesbegeleider bewaakt deze interactie. In de interactie met de inhoudsverantwoordelijke gaat het vaak om het stellen van vragen ter verduidelijking en extra informatie.

De energie bij de deelnemers is hoger dan bij Vergadertype ‘Aanbieden’. De interactie binnen de groep is gericht op exploreren en expliciteren.

Denk bij dit type aan: intervisie- en dialoogbijeenkomsten, informatieavonden van lokale overheden of ‘benen op tafel’-sessies in bedrijven.