Specialist in faciliteren

Lego Serious Play workshop voor IPMA Young Crew

Op 29 augustus gaven Nel Mostert en Henri Haarmans samen met Richard van der Lee een workshop Lego Serious Play (LSP) voor de IPMA Young Crew. Het doel van deze workshop was de deelnemers te laten ervaren hoe LSP werkt, wat de kracht ervan is en waarvoor je LSP kunt inzetten.

Workshopprogramma
  1. Bouw een toren.
  2. Bouw een model van de belangrijkste eigenschap(pen) van een projectleider.
  3. Bouw een model van een probleem of bottle-neck dat zich voorgedaan heeft in project waar jij meegedraaid hebt.
  4. Kijk terug op de eigenschappen van een PL (vraag 2). Welke eigenschap(pen) kun je gebruiken om jouw probleem of bottle-neck op te lossen. Plaats de modellen bij elkaar en verbind ze met elkaar.
  5. Vat voor de andere groep samen wat er bij jullie aan gedaan en gebeurd is.
  6. Welke soort vragen zou je met LSP beantwoord kunnen krijgen.
Inzichten

De workshop leverde deelnemers onder meer de volgende inzichten op:

  1. LSP is een krachtige methode die er voor zorgt dat visies en meningen uitgesproken worden die anders die niet genoemd worden.
  2. Je verwacht dat iedereen ongeveer op dezelfde manier tegen de belangrijkste eigenschappen van ene PL aankijkt, maar dat blijkt heel verschillend te zijn.
  3. Je bouwt onbewust een model. Achteraf kun je alles wat gebouwd hebt een betekenis geven.
Video

In onderstaande video krijg je een impresssie van de workshop.

Meer creatieve werkvormen

In de leergang ‘Creatieve werkvormen voor projectmanagers‘ behandelen Nel Mostert, Judith de Jong en Henri Haarmans meer creatieve werkvormen die je binnen projecten kunt inzetten. de leergang bestaat uit 6 avonden van 2 oktober 2018 t/m 14 mei 2019. Je kunt intekenen voor de heel leergang, maar ook per losse avond.