Specialist in faciliteren

Liberating Structures

In de agile-wereld zoemt dit begrip al wat langer rond: Liberating Structures. Maar wat zijn dat?

‘Liberating Structures’ is een verzameling van 33 technieken om draagvlak en samenwerking te creëren in groepen. De structuur en technieken zijn bedacht en verzameld door Keith McCandless en Henri Lomanowicz.

Doel van het werken met deze zogenaamde ‘microstructuren’ is het doorbreken van traditionele (overleg-)patronen, zoals vergaderen en presenteren. Het idee is dat elke techniek schaalbaar is naar groepsgrootte, de interactie bevordert en door iedereen kan worden toegepast.

Bij invoering van agile en scrum zijn de Liberating Structures erg populair, omdat agile en scrum gebaseerd zijn op principes als openheid, samenwerking en zelf-organisatie. Deze principes worden versterkt als je ook de werkvormen en je overlegstructuren hierop aanpast.

Liberating Strucures zou je kunnen beschouwen als een duidelijk gedocumenteerde set van veelal bestaande werkvormen. Door de structuur en herkenbaarheid zijn ze toegankelijk voor een grote doelgroep.