Specialist in faciliteren

Integrale aanpak

Een van de uitgangspunten van de Facilitation Academy is de integrale aanpak voor het begeleiden van groepen.

Meetings leveren een beter resultaat op door als facilitator oog te hebben voor een goede balans tussen de drie perspectieven:

 • Het persoonlijke commitment en de persoonlijke inbreng van de deelnemers (Ik-perspectief).
  Het gaat om intuïtie, creativiteit, beeldkracht, bewustzijn, betrokkenheid.
 • De samenwerking en de groepsdynamiek (Wij-perspectief).
  Bij het Wij-perspectief gaat het om:

  • Veiligheid,
  • Verbinding,
  • Verdraagzaamheid,
  • Vertrouwen,
  • Verantwoordelijkheid en
  • Voortgang.
 • De inhoudelijke kant van de meeting (Het-perspectief).
  Het gaat om systemen, feiten, technieken, meten, processen, het vraagstuk voor de workshop.

Door deze drie perspectieven integraal in balans te houden, ontstaat een effectief, waardevol en duurzaam begeleid proces.

Verbeelding

De drie perspectieven van de integrale aanpak komen in ons logo terug.

Historie

De integrale zienswijze is terug te voeren op Plato. In zijn ideeën-leer beschrijft hij de drie waarden, die elk van een andere orde zijn: het goede, het schone en het ware.

In de Phaedo beschrijft Plato voor het eerst zijn ‘ideeënleer’: in een metafysische, alleen voor het denken toegankelijke wereld, bestaan oervormen van de concrete, in de alledaagse werkelijkheid waar te nemen dingen. Dat verklaart waarom dingen herkenbaar zijn en blijven, maar tegelijkertijd toch voortdurend veranderen. Zo blijft een paard te herkennen als paard, ook als het slechts drie poten heeft, zwart of wit is, of gaandeweg ouder wordt – de essentie van het paard blijft bestaan.

Bovenaan deze ideeënwereld staan ‘het goede, ware en schone.’ Zij wakkeren het verlangen om goed te doen, de drang naar juiste kennis en de zoektocht naar schoonheid aan. (www.filosofie.nl)

Dit model is later overgenomen door de bekende Amerikaanse filosoof Ken Wilber in zijn boek ‘The Integral Vision’. In Nederland heeft Daniel Ofman dit model door ontwikkeld en beschreven in het boek Inspiratie en inzet in organisaties en in het boek ‘Het is niet te geloven’ dat hij samen met Guust Verpaalen schreef. Dit laatste boek is alleen nog tweede hands te koop.

In onderstaande video legt Daniel Ofman in het kort uit wat hij onder integraal leiderschap en integraal begeleiden verstaat en waarom het zo wezenlijk is voor het succes van een team.