Specialist in faciliteren

Leerzame en leuke ochtend bij Open Coffee 071

De open coffee 071 vindt elke derde maandag van de maand plaats bij Area 071 in Leiderdorp. De open coffee 071 is bedoeld om zelfstandig professionals (ZP-ers) bij elkaar te brengen en hen een platform te bieden waarin zij elkaar inspireren in hun ondernemerschap. De laatste bijeenkomst van het jaar staat altijd in het teken van terug- en vooruitblikken.

Kerstontbijt

Deze maandag heeft Henri deze ochtend gefaciliteerd. In de terugblik ronde hebben de deelnemers elkaar a.d.h.v. van een set met uitdagende vragen bevraagd over 2018. Daarna hebben ze voor elkaar een compliment op een kaart geschreven.

In de vooruitblik ronde hebben dezelfde tweetallen een verhaal gemaakt over hun gezamenlijk verlangen voor 2019. Hiervoor gebruikte Henri Dixit-kaarten. Deze inspirerende kaarten zijn heel goed om metaforisch en associatief te stimuleren. De verhalen die gemaakt zijn, zijn aan het eind aan elkaar gepresenteerd.

Reacties

De reactie op de ochtend waren erg positief:

  • Mooi begin van de week.
  • Interactief, verhalend, om over na te denken.
  • Leuke ochtend, erg leerzaam.
  • Dankbaar en tevreden.
Video-impressie