Specialist in faciliteren
Leerplatform

De Facilitation Academy is een leerplatform voor en over het begeleiden van groepen. Je kunt er leren door middel van trainingen en workshops in een breed scala aan onderwerpen rondom het begeleiden van groepen – faciliteren, coachen, leidinggeven, voorzitten – en het omgaan met de dynamiek van een groep. Je kunt er je persoonlijke vaardigheden vergroten en uitdiepen, je eigen begeleidingsstijl onderzoeken, maar bijvoorbeeld ook supervisie krijgen tijdens je werk.

De Facilitation Academy is ook dé plek om andere groepsbegeleiders te ontmoeten en gezamenlijk het vak te verkennen, te verdiepen en te vernieuwen in intervisie- en supervisie-bijeenkomsten.

Ideaal

Het ideaal van de Facilitation Academy is een duurzame bijdrage te leveren aan een betere wereld door mensen die met mensen werken te ondersteunen, te inspireren en van handvatten te voorzien in hun begeleidingswerk, waardoor onderling begrip verbetert, het respect voor elkaar, ondanks onderlinge verschillen, groeit en er meer persoonlijk geluk in elke samenwerking ontstaat.

Geen methode, maar een benadering

De Facilitation Academy is methode-onafhankelijk. Dat houdt in dat we open staan voor alle methodes die een positieve bijdrage leveren en het boeken van resultaten met groepen. We hanteren wel uitgangspunten: het meeting spectrum en de integrale aanpak.