Integraal begeleiden van groepen

Leerplatform
De Facilitation Academy is een leerplatform voor en over het begeleiden van groepen. Je kunt er leren door middel van trainingen en workshops in een breed scala aan onderwerpen rondom het begeleiden van groepen – faciliteren, coachen, leidinggeven, voorzitten – en het omgaan met de dynamiek van een groep. Je kunt er je persoonlijke vaardigheden vergroten en uitdiepen, je eigen begeleidingsstijl onderzoeken, maar bijvoorbeeld ook supervisie krijgen tijdens je werk.

De Facilitation Academy is ook dé plek om andere groepsbegeleiders te ontmoeten en gezamenlijk het vak te verkennen, te verdiepen en te vernieuwen in intervisie- en supervisie-bijeenkomsten.

De Facilitation Academy is geïnspireerd op de eerste Akademia van Plato in het antieke Athene. In Plato’s Akademia staan onderwijzen en onderzoeken aan de basis van voortdurend in beweging blijven. De integrale benadering vindt ook zijn oorsprong bij Plato. In zijn ideeën-leer beschrijft hij de drie waarden, die elk van een andere orde zijn: het goede, het schone en het ware.

Ideaal
Het ideaal van de Facilitation Academy is een duurzame bijdrage te leveren aan een betere wereld door mensen die met mensen werken te ondersteunen, te inspireren en van handvatten te voorzien in hun begeleidingswerk, waardoor onderling begrip verbetert, het respect voor elkaar, ondanks onderlinge verschillen, groeit en er meer persoonlijk geluk in elke samenwerking ontstaat.

Geen methode, maar een benadering
De Facilitation Academy is ontstaan vanuit een bijzondere kijk op de wereld om ons heen én in onszelf: de integrale benadering. Bij de integrale benadering gaat het om het combineren van drie wezenlijk verschillende energieën in één proces: de energie van het feitelijke (het meetbare), het interpersoonlijke (de samenwerking) en het persoonlijke (de betrokkenheid).