Integraal en optimaal begeleiden van groepen

Het meeting spectrum verdeelt meetings over vijf typen. Het spectrum werkt door naar:

  • De rol en houding van de inhoudsverantwoordelijke, de facilitator en de deelnemers.
  • De methodes en werkvormen die gebruikt kunnen worden.
  • Het draagvlak van de het resultaat van de bijeenkomst.
  • De mate van interactie tussen de inhoudsverantwoordelijke en de deelnemers resp. de deelnemers onderling.
  • De energie in de groep.
  • De tijd die besteedt wordt aan check-in en check-out in relatie tot het inhoudelijke deel van de meeting.
  • De zaalinrichting.