Specialist in faciliteren
Algemene Voorwaarden

Als je een training, opleiding, workshop of verdiepingsmiddag bij de Facilitation Academy boekt, wil je weten waar je aan toe bent. Dat kun je nalezen in onze Algemene voorwaarden.

Jouw gegevens zijn bij ons veilig

Privacy is voor ons heel  belangrijk. Hoe we hiermee omgaan kun je nalezen in onze Privacy verklaring.

Reviews van onze trainingen

Als klant wil je er op kunnen vertrouwen dat reviews die over onze trainingen op de site van Springest staan ook daadwerkelijk geschreven zijn door personen die onze trainingen hebben gevolgd. Om dit te waarborgen hanteren we de volgende reviewpolicy:

  1. Na afloop van een training vragen we de deelnemers om een review te schrijven op de onafhankelijke site van Springest. Springest voert de authenticatie uit van de uitgebrachte reviews. Wij controleren nadat een review geschreven is of de betreffende beoordelaar ook daadwerkelijk deze training bij ons gevolgd heeft. Is dat niet het geval, dan vragen we Springest om betreffende beoordeling te verwijderen.
  2. We plaatsen zelf geen reviews over onze trainingen.
  3. We betalen een beoordelaar niet voor het schrijven van een beoordeling.
  4. We laten negatieve reviews op Springest niet verwijderen, tenzij we zeker weten dat de negatieve review vals en dus onrechtmatig is. Zie punt 1.
  5. We plaatsen op social media geen likes of laten we likes plaatsen om onze site of producten te promoten.
  6. Wij garanderen de echtheid van de reviews die op Springest zijn geplaatst door te verifiëren dat de reviewer ook daadwerkelijk de training bij ons gevolgd heeft.