Specialist in faciliteren (trainingen, advies en uitvoering)
Uitgangspunten

Voor onze trainingen hanteren we een aantal uitgangspunten. Niet elk uitgangspunt zal voor elke training of workshop gelden.

Flexibiliteit

Wij passen elke opleiding aan op de groep en op wat er in de groep gebeurt. Daarmee is geen opleiding hetzelfde en leveren we continu maatwerk om aan te sluiten bij de behoefte en wensen van onze deelnemers.

Groepsgrootte

Om een optimale interactie tussen de deelnemers mogelijk te maken bepalen we voor elke training apart wat de optimale groepsgrootte is.

Leren door te doen
 • We wisselen theorie af met veel oefeningen.
 • We oefenen tijdens de training met alle aspecten van faciliteren.
 • Na elke keer dat je gefaciliteerd hebt, krijg je van je mede-cursisten en de trainers reflectie op je optreden. Dit geldt alleen voor trainingen en workshops waarbij de deelnemers leren faciliteren.
We trainen faciliterend

Dat wil zeggen dat we ervan uitgaan dat de kennis, die nodig is om van elkaar te leren, in de groep aanwezig is.

Flipping the Classroom

Waar mogelijk gebruiken we deze aanpak waarbij de deelnemers thuis of op hun werkplek een stuk theorie bestuderen. Tijdens de training presenteren ze de theorie, met behulp van door de trainers aangeboden werkvormen, aan elkaar. De trainers kunnen de theorie daarna verder verdiepen en/of de onderlinge interactie stimuleren. Deelnemers zijn door deze aanpak actief bezig met het trainingsmateriaal, waardoor het véél beter beklijft.

Trainers
 • Onze trainers zijn zeer ervaren facilitatoren (> 20 jaar) en weten de connectie tussen theorie en praktijk inzichtelijk te maken.
 • We trainen waar nodig en nuttig met twee trainers. Hierdoor krijgen de deelnemers vanuit twee gezichtspunten reflectie op hun optreden voor de groep.
 • Indien de expertise van een andere trainer van de Academy nodig blijkt te zijn, dan betrekken we die tijdens de training.
Protocol ‘Veilig Trainen’

Tijdens onze trainingen staat de veiligheid van de deelnemers en onze trainers voorop. Wij doen er dan ook alles aan om onze trainingen veilig te laten verlopen door een goede voorbereiding en begeleiding. Om die reden hanteren we het Protocol Veilig Trainen van 13 november 2021, zoals dat door de NOBTRA (Nederlandse Orde van BeroepsTRAiners) opgesteld is. Al onze trainers committeren zich aan dit Protocol. Voor meer informatie over dit protocol zie de site van de NOBTRA.

Als een training een startgarantie heeft, ontvangt elke deelnemer een mail met daarin de bevestiging dat de training doorgaat. Met deze mail wordt ook de laatste versie van het protocol verstuurd.

Voorafgaand aan de start van de training (meestal ongeveer één week voorafgaand aan de eerste trainingsdag) ontvangt elke deelnemer de laatste informatie over de training. Met deze mail worden de volgende bijlages meegestuurd:

 1. Het Protocol Veilig Trainen van 13 november 2021;
 2. De Corona Veiligheidsinstructies zoals deze door NOBTRA zijn opgesteld;
 3. De Infographic Veiligheidsinstructies zoals deze door de NOBTRA opgesteld is;
 4. Een factsheet van de locatie waar de training plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is de Factsheet coronamaatregelen (de locatie waar veel van onze trainingen plaatsvinden.
 5. Indien van toepassing een routebeschrijving naar de zaal.

Vanzelfsprekend geldt dit protocol automatisch voor onze online trainingen en workshops.

Gratis opt-out als je Corona-positief bent

Mocht vlak voor de training blijken dat je Corona positief getest bent of één of meer van je huisgenoten zijn Corona positief getest, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. We gaan er van uit dat je niet naar de training komt. Je inschrijving zetten we zonder kosten door naar de eerstvolgende editie van die training.