Integraal en optimaal begeleiden van groepen
Flexibiliteit

Wij passen elke opleiding aan op de groep en op wat er in de groep gebeurt. Daarmee is geen opleiding hetzelfde en leveren we continu maatwerk om aan te sluiten bij de behoefte en wensen van onze deelnemers.

Groepsgrootte

Om een optimale interactie tussen de deelnemers mogelijk te maken bepalen voor elke training apart wat de optimale groepsgrootte is.

Leren door te doen
  • We wisselen theorie af met veel oefeningen.
  • We oefenen tijdens de training met alle aspecten van faciliteren.
  • Na elke keer dat je gefaciliteerd hebt, krijg je van je mede-cursisten en de trainers reflectie op je optreden.
We trainen faciliterend

Dat wil zeggen dat we ervan uitgaan dat de kennis, die nodig is om van elkaar te leren, in de groep aanwezig is.

Flipping the Classroom

Waar mogelijk gebruiken we deze aanpak waarbij de deelnemers thuis of op hun werkplek een stuk theorie bestuderen. Tijdens de training presenteren ze de theorie, met behulp van door de trainers aangeboden werkvormen, aan elkaar. De trainers kunnen de theorie daarna verder verdiepen en/of de onderlinge interactie stimuleren. Deelnemers zijn door deze aanpak actief bezig met het trainingsmateriaal, waardoor het véél beter beklijft.

Trainers
  • Onze trainers zijn zeer ervaren facilitatoren (> 20 jaar) en weten de connectie tussen theorie en praktijk inzichtelijk te maken.
  • We trainen waar nodig en nuttig met twee trainers. Hierdoor krijgen de deelnemers vanuit twee gezichtspunten reflectie op hun optreden voor de groep.
  • Indien de expertise van een andere trainer van de Academy nodig blijkt te zijn, dan betrekken we die tijdens de training.