Specialist in faciliteren
Ons doel

Andere trainers en facilitators opleiden, zodat zij hun meetings beter kunnen begeleiden. Of je nu een beginner bent of al jaren faciliteert en je skillset wilt uitbreiden: in ons trainingsaanbod is gegarandeerd iets voor jou te vinden.

Samen sterk

We zijn er van overtuigd dat we samen sterker staan: elke trainer brengt een eigen specifieke expertise in, wat leidt tot een breed en uniek pakket aan trainingen. Door als trainers onze verschillende invalshoeken te combineren ontstaan bijzondere workshops waar je op ons Inspiratiefestival (voorheen Verdiepingsmiddagen) kennis mee kunt maken. Soms ontstaan zo nieuwe trainingen.

Onze visie op faciliteren

Specialist

Wij zijn van mening dat je alleen anderen kunt leren faciliteren als je zelf ook faciliteert. Onze trainers zijn daarom allemaal opgeleid als facilitator en faciliteren zelf ook meetings. Een aantal trainers is door IAF World (IAF = International Association of Facilitators, de beroepsvereniging van facilitators) gecertificeerd tot Certified Professional Facilitator.
Alle trainers combineren op deze manier vakinhoudelijke kennis met praktijkervaring.
Door de combinatie van praktijkervaring met vakinhoudelijke kennis is het voor Facilitation Academy mogelijk specialist te zijn in trainingen voor het begeleiden van brainstormsessies, workshops, conferenties, vergaderingen, trainingen etc.
Wij bieden de meest actuele vakinhoudelijke kennis op het vakgebied faciliteren voor alle professionals die met groepen werken, met als resultaat: hoog gewaardeerde en praktijkgerichte trainingen.

Leidraad in onze visie op Faciliteren

We hanteren de competenties die IAF World, de beroepsvereniging van facilitators, opgesteld heeft voor facilitators. Deze competenties zijn terug te vinden op de site van IAF World.

Uitgangspunten

We baseren onze aanpak op twee makkelijk in de praktijk toe te passen modellen:

 1. Het meeting spectrum
  We werken vanuit dit door ons doorontwikkelde spectrum. Het spectrum verdeelt meetings over vijf typen. De rol van de facilitator en de inhoudsverantwoordelijke is in elk van deze vijf typen anders. Elk type meeting kent eigen werkvormen en methodes. Door je als facilitator bewust te zijn van het type meeting dat je begeleidt, versterk je jouw bijdrage aan het proces van de groep.
 2. De integrale aanpak
  Bijeenkomsten leveren een beter resultaat op als de facilitator oog heeft voor een goede balans tussen de perspectief van het individu, de groep als geheel en de inhoud of het probleem.

Onze visie op trainen

 

Flexibiliteit

Wij passen elke opleiding aan op de groep en op wat er in de groep gebeurt. Daarmee is geen opleiding hetzelfde en leveren we continu maatwerk om aan te sluiten bij de behoefte en wensen van onze deelnemers.

Groepsgrootte

Om een optimale interactie tussen de deelnemers mogelijk te maken bepalen we voor elke training apart wat de optimale groepsgrootte is.

Leren door te doen

Faciliteren leer je allen door te doen. Daarom:

 • Wisselen we theorie en praktijk af.
 • Ligt de nadruk tijdens de training op de praktijk.
 • Laten we deelnemers tijdens de training, zoveel als mogelijk is, oefenen.
We trainen faciliterend

Dat wil zeggen dat we ervan uitgaan dat een deel van de kennis over faciliteren in de groep aanwezig is. We zullen deze kennis middels werkvormen ontsluiten. Hierdoor beklijft de door ons aangereikte theorie beter.

Flipping the Classroom

Waar mogelijk gebruiken we deze aanpak waarbij de deelnemers thuis of op hun werkplek een stuk theorie bestuderen. Tijdens de training presenteren ze de theorie, met behulp van door de trainers aangeboden werkvormen, aan elkaar. De trainers kunnen de theorie daarna verder verdiepen en/of de onderlinge interactie stimuleren. Deelnemers zijn door deze aanpak actief bezig met het trainingsmateriaal, waardoor het véél beter beklijft.

Trainers
 • Onze trainers hebben zeer ruime ervaring met faciliteren en weten de connectie tussen theorie en praktijk inzichtelijk te maken.
 • We trainen waar nodig en nuttig met twee trainers. Hierdoor kunnen we de deelnemers optimaal begeleiden en krijgen zij vanuit twee gezichtspunten reflectie op hun optreden voor de groep.
 • Indien de expertise van een andere trainer van de Academy nodig blijkt te zijn, dan betrekken we die bij de training.