Specialist in faciliteren (trainingen, advies en uitvoering)

Protocol Veilig Trainen (update 16-februari 2022)

Tijdens onze trainingen staat de veiligheid van de deelnemers en onze trainers voorop. Wij doen er dan ook alles aan om onze trainingen veilig te laten verlopen door een goede voorbereiding en begeleiding. Om die reden hanteren we het Protocol Veilig Trainen 25 januari 2022, zoals dat door de NOBTRA (Nederlandse Orde van BeroepsTRAiners) opgesteld is. Al onze trainers committeren zich aan dit Protocol. Voor meer informatie over dit protocol zie de site van de NOBTRA.

Voorafgaand aan de start van de training (meestal ongeveer één week voorafgaand aan de eerste trainingsdag) ontvangt elke deelnemer de laatste informatie over de training. Met deze mail worden de volgende bijlages meegestuurd:

  1. Het Protocol Veilig Trainen 25 januari 2022 resp. het Protocol Safe Training
  2. De Corona Veiligheids Instructies van 28 november 2021, zoals deze door NOBTRA zijn opgesteld;
  3. De Infographic Veiligheidsinstructies zoals deze door de NOBTRA opgesteld is;
  4. De instructie van de locatie waar de training plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is de Coronabrief Kontakt der Kontinenten (de locatie waar veel van onze trainingen plaatsvinden) en de Factsheet coronamaatregelen V27 vanaf 26-01-2022. Vanaf 18-02-2022 geldt alleen nog een CTB en een geldig toegangsbewijs en 1,5 m. afstand. Vanaf 25-02-2022 zijn er geen beperkingen meer.
Gratis opt-out bij een positieve Corona zelftest

We moeten ons wel realiseren dat Corona nog niet voorbij is. Heb je Corona gerelateerde klachten voor de training dan stellen we het op prijs als je een zelftest uitvoert. Is de test positief dan zetten we je aanmelding in overleg door naar een volgende editie van de training.