Integraal en optimaal begeleiden van groepen

Protocol Veilig Trainen (update 23-04-2021)

Tijdens onze trainingen staat de veiligheid van de deelnemers en onze trainers voorop. Wij doen er dan ook alles aan om onze trainingen veilig te laten verlopen door een goede voorbereiding en begeleiding. Om die reden hanteren we het Protocol Veilig Trainen van 20 april 2021, zoals dat door de NOBTRA (Nederlandse Orde van BeroepsTRAiners) opgesteld is. Al onze trainers committeren zich aan dit Protocol. Voor meer informatie over dit protocol zie de site van de NOBTRA.

Als een training een startgarantie heeft, ontvangt elke deelnemer een mail met daarin de bevestiging dat de training doorgaat. Met deze mail wordt ook de laatste versie van het protocol verstuurd.

Voorafgaand aan de start van de training (meestal ongeveer één week voorafgaand aan de eerste trainingsdag) ontvangt elke deelnemer de laatste informatie over de training. Met deze mail worden de volgende bijlages meegestuurd:

  1. Het Protocol Veilig Trainen en het The Protocol Safe Train;
  2. De Corona Veiligheidsinstructies van 13 oktober 2020, zoals deze door NOBTRA zijn opgesteld;
  3. De Infographic Veiligheidsinstructies zoals deze door de NOBTRA opgesteld is;
  4. Een factsheet van de locatie waar de training plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is de Factsheet coronamaatregelen van KdK (de locatie waar veel van onze trainingen plaatsvinden.
  5. Indien van toepassing een routebeschrijving naar de zaal.