Integraal en optimaal begeleiden van groepen

Psst, heb je al gehoord? bij hogeschool VHL in Velp

Afgelopen vrijdag gaven Judith en Henri op de Hogeschool Van Hall Larenstein een workshop met creatieve werkvormen die tijdens de Project Start-Up (UP) gebruikt kunnen worden. De werkvormen maken gebruik van metaforen. Hierdoor krijgen de gesprekken over  stakeholders en een risico’s een verdieping.

Reacties op de werkvormen

Bij de stakeholder-analyse maakten twee groepen gebruik van verschillende materialen, zoals een elektriciteitspijp, pijpenragers, spaghetti, keukenrol, sateh-pennen, etc. Met deze materialen werd een krachtenveld opgesteld. De twee andere groepen maakten met behulp van gezichtselementen een visualisatie van een stakeholder. Na afloop gaven de deelnemers aan:

  • Het is een visuele manier om meningen inzichtelijk te maken.
  • Het gaf goed inzicht in de complexiteit van de diverse stakeholders.
  • Het materiaal helpt om nieuwe inzichten te krijgen.
  • Begrijpen van verschillende perspectieven van stakeholders.

Bij de risico-analyse inventariseerde twee groepen de risico’s m.b.v. story-cubes. Twee andere groepen gingen aan de slag met creatief bouwmateriaal. Na afloop gaven de deelnemers aan:

  • Het voorkomt tunnelvisie.
  • Door de storytelling triggert het creativiteit.
  • Je krijgt een gesprek over interpretaties.

Deze vier werkvormen maken onderdeel uit van de leergang ‘Creatieve werkvormen voor Projecten’. Deze leergang staat begin juli op de site en start op 2 oktober. De leergang bestaat uit 6 avonden van 16 – 21 uur. De avonden vinden ongeveer om de zes weken plaats. Inschrijven kan voor de heel leergang (€ 750) of voor losse avonden (€ 150 per avond). Wil je geïnformeerd worden over het moment dat de leergang op de site staat? Stuur dan een bericht naar contact.

Foto-impressie