Specialist in faciliteren

Resultaten Online Facilitation Café over ChatGPT

Woensdag 19 april 2023

Thema: ChatgPT: Uitdaging of Bedreiging?

 

Algemene mening over ChatGPT en faciliteren

De deelnemers aan het café zijn het er met elkaar over eens dat ChatGPT voor facilitators een toegevoegde waarde kan hebben.
Een paar deelnemers zien ChatGPT als een gevaar, omdat er geen bronvermelding bij staat. Het is dus moeilijker om fake-news te herkennen. Anderen zijn van mening dat we daarmee moeten leren omgaan en dat we vaker zelf de bron moeten proberen te achterhalen.

Ondersteuning van ChatGPT tijdens de intake

De volgende mogelijkheden worden onderkend:

 1. Verkenning van het onderwerp en opdrachtgever voorafgaand aan de intake.
 2. Om vragen te generen in de voorbereiding op de intake.
 3. Herschrijven van de offerte.
Ondersteuning van ChatGPT tijdens de voorbereiding

De volgende mogelijkheden worden onderkend:

 1. Inspiratie voor werkvormen.
 2. Maken van een programma van een workshop.
 3. Thema’s vaststellen voor een mindmap, bijvoorbeeld: “Geef me een mindmap over duurzaamheid”.
 4. Vervanging van de ideeën purge tijdens de workshop waardoor de gewone ideeën al genoemd zijn.
 5. Formuleren van opdrachten aan de deelnemers.
Ondersteuning tijdens de uitvoering

De volgende mogelijkheden worden onderkend:

 1. Uitdaging voor de deelnemers neerleggen: “Ben jij creatiever dan ChatGPT?”
  Sluit aan bij punt 4 van de voorbereiding.
 2. Opdracht aan de groep: “Wie of welke groep haalt de beste ideeën uit ChatGPT?”
 3. ChatGPT voeren met de resultaten uit een brainstorm en vragen deze te groeperen en de beste ideeën er uit te halen, etc.
Ondersteuning voor het natraject

De volgende mogelijkheden worden onderkend:

 1. ChatGPT vragen voor suggesties voor het vervolgtraject.
 2. Verslag maken van de bijeenkomst.
Let op
 1. Gebruik ChatGPT niet als middel om tot oplossingen te komen, maar wel ter inspiratie in de voorbereiding.
 2. ChatGPT komt veelal terug met de gewone antwoorden. Dus als je echt een keer out-of-the-box wilt werken of dieper op de materie in wilt gaan, dan is ChatGPT mogelijk geen goede raadgever.
 3. ChatGPT heeft ook grenzen. Daar kun je tegenaan lopen.
 4. Je creëert je eigen bubbel.
 5. ChatGPT kan niet helpen tijdens de workshop om bijvoorbeeld groepsdynamische problemen op te lossen.