Specialist in faciliteren

Beter nog even geen oplossing, dan een oplossing voor het verkeerde probleem

Facilitators en concultants worden nog wel eens gevraagd een oplossing te bedenken voor een probleem binnen een organisatie. Facilitators zullen dan een workshop beleggen waarin de groep deelnemers met een oplossing komt. Consultants zullen een adviesrapport schrijven. In beide situaties geldt echter dat het essentieel is dat het werkelijke probleem opgelost wordt en dat er niet aan symptoombestrijding wordt gedaan.
In de training ‘Faciliteren voor Organisatieverbetering: Situatieanalyse‘ leert Harry Barendse je in 4 uur een beproefde techniek om het werkelijk probleem te adresseren. Middels gefaciliteerde technieken breng je voor een praktijkcase in kaart welke problemen er binnen de organisatie spelen en op welk manier ze aan elkaar gerelateerd zijn. Aan het eind heb je inzicht in de wijze waarop problemen aan elkaar gerelateerd zijn en weet je wat de dieper liggende oorzaak is of oorzaken zijn van het probleem binnen deze organisatie.
Het mooie van de techniek is dat deze ook op persoonlijk vlak inzetbaar is, zoals Harry in onderstaande anekdote toelicht:
Mijn vrouw stelde laatst voor een dagje naar het strand te gaan. Na 6 weken vol gas geven op een nieuwe opdracht kwam het mij goed uit om een dagje afstand te nemen.
De eerste weken waren voorspoedig verlopen, maar nu had ik het gevoel dat ik mijn doelen niet aan het halen was. Ik kon zonder moeite wel 20 dingen opnoemen die mij dwars zaten. Typisch een geval van door de bomen het bos niet meer zien. Even afstand nemen en rustig, systematisch de zaken op een rijtje zetten is in zo’n geval de remedie. Doordat ik de analysetechniek al zo vaak toegepast heb, hoef ik geen pen en papier meer te gebruiken.
Met de warmte van de zon op mijn rug, een zacht briesje in mijn haar en het ruisen van de zee op de achtergrond bracht ik in gedachten de vele waarnemingen met elkaar in verband. Het ene veroorzaakt het andere. Langzaamaan  kwam ik op dieperliggende oorzaken. Op die manier bouwde ik in mijn hoofd het plaatje op en kwam ik stap voor stap verder tot ik de grondoorzaak (het werkelijke probleem) ontdekte. Door hiermee de komende dagen aan de slag te gaan was het probleem eigenlijk al half opgelost.
Tijdens de training ‘Faciliteren voor Organisatieverbetering: Situatieanalyse‘ van een halve dag leert Harry je hoe je deze techniek middels werkvormen inzet in je workshop..
Ben jij er 20 september of 18 oktober bij?