Specialist in faciliteren

Start 2e ‘Faciliteren van professionals’ van 2018

Afgelopen week is de tweede ‘Faciliteren van professionals’ van dit jaar van start gegaan met vijf enthousiaste deelnemers. De nadruk bij de eerste dag ligt op ik-kant met onderwerpen als: eigen leervragen, competenties, omgaan met ‘lastig’ gedrag, meervoudige intelligenties.

Op de tweede dag staat het facilitatieproces centraal. We kijken naar de taken die een facilitator moet doen, het intakeproces, het meeting spectrum en oefenen met diverse werkvormen.

Op 22 mei start de volgende opleiding. Hiervoor zijn nog plekken vrij.