Integraal en optimaal begeleiden van groepen

Succesvolle Online Verdiepings(mid)dag Faciliteren over Dialogen op 5 februari 2021

De 8ste Verdiepings(mid)dag van de Facilitation Academy stond in het teken van Dialogen.

Dialogen zijn gespreksvormen, waarin de bijdrage van ieder groepslid onontbeerlijk is voor de verdere ontwikkeling van de groep of de organisatie. Voorbeelden van dit type meeting zijn: inspraakavonden, intervisiebijeenkomsten, kringbijeenkomsten van specialisten. Het vraagt van de facilitator een andere vaardigheid. Een vaardigheid die in deze tijd waarin discussies polariseren hard nodig is. We moeten weer elkaar leren luisteren en begrip krijgen voor elkaars standpunt(en). Dialogen kun je plaatsen in het derde type meeting van het Meeting Spectrum: Modereren.

In drie ronde konden de deelnemers kiezen uit drie inspirerende workshops.  De reactie na afloop van de (mid) dag waren heel positief. Lees alle ervaringen over de Verdiepingsmiddagen op Springest. Let op: er staan ook beoordelingen van oudere Verdiepingsmiddagen onder.


De paar reacties per workshop vind je hieronder terug bij elke workshop.


Workshops

Moreel Beraad door Arjan van Bommel
Bij lastige vraagstukken stuit je vaak op ethische dilemma’s, kwesties waarmee er niet één duidelijk een ‘goed’ of ‘fout’ is aan te wijzen. Dan gaat het er om de kwestie dieper te onderzoeken en lering te trekken uit de bevindingen. Met deze dialoogvorm kunnen deze ethische kwesties binnen organisaties bespreekbaar gemaakt worden.

Deze gespreksaanpak is gebaseerd op de Socratische dialoog. In 6 stappen helpt deze aanpak bij het verkennen van zo’n ethisch dilemma of morele kwestie,  in de vorm van kritisch zelfonderzoek.

Take aways:

 • je maakt kennis met een aanpak om de dialoog te faciliteren door betere vragen te stellen.
 • je maakt gebruik van de praktijk en aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers om dilemma’s te bespreken.
 • je leert structuur in een dialoog aanbrengen.
 • deze methode verhoogt de kwaliteit van het gesprek waar meningen kunnen verschillen.
 • met behulp van deze aanpak vermijd je discussies en breng je mensen nader tot elkaar.

Reacties:

 • inspirerend en bruikbaar (Emma Grijsen)
 • Interessante proeverij. Smaakt naar meer! (Elisan Henderickx)
 • Wake up call voor het stellen van openvragen en het uit het oordeel blijven (Casper Hoenderdos)

Verwondering door <Focussed Conversation Method> door Jolanda Buter (MDF T&C) en Theo Hoogink
We voeren veel gesprekken, we wisselen informatie uit. We stellen elkaar vragen…we geven onze mening. In het laatste gaan we vrij gemakkelijk naar het vinden van waar of niet waar, beter of slechter, mooi of lelijk, eens en oneens…

De <Guided Focussed Conversation> brengt het gesprek van de oppervlakte naar de verdieping om daarmee de verwondering en diepere wijsheid die de groep met zich meedraagt aan de oppervlakte te laten komen. De genesis van deze gespreks methode gaat terug naar Socrates en zijn manier om in gesprekken de diepere waarheid te laten ontluiken; “the unexamined life was not worth living.”

We gaan deze gespreksmethode, die ontwikkeld door het ICA (Institute of Cultural Affairs) oefenen en begrijpen. Wil je er meer weten? Lees dan dit artikel.

Reacties:

 • Ik heb genoten van alle workshops. Heerlijk om zo een dag lang met allerlei collega ondernemers bezig te zijn en nieuwe ideeën, mogelijkheden op te doen. Altijd fijn om dat onder jouw leiding te doen. De combi met Jolanda was ook weer heel prettig. Jullie hebben er samen een mooie training van gemaakt. Hartelijk dank (Aafke Halma)

Avontuurlijk Onderweg door Henri Haarmans en Theo Hoogink

Als je groepen begeleidt durf je dan het avontuur aan te gaan om onderweg te zijn? Te ontdekken wat een medereiziger kent en kan? Te ontdekken wat je met verwondering over anderen in het samen onderweg zijn kan ontwikkelen?
Dat is wat je in deze workshop gaat ontdekken. Je voegt in ieder geval minstens één nieuwe werkvorm aan je bagage toe!

Leuk en Spannend!

Reacties:

 • Ook deze workshop was erg leuk. De oefening die we met elkaar deden was erg leerzaam en in een korte tijd. Top gedaan dus! (Casper Hoenderdos)
 • leuke driedeling van Disney om teams ook over hun eigen droom en de realisatie ervan te laten praten. (Paul-Jan Linker)
 • Verrassend wat een energie en ideeën deze aanpak oplevert!. (Elisan Henderickx )

SOAR – een waarderend alternatief voor de SWOT door Arjan van Vembde

 

SOAR is een handige tool uit de koffer van Appreciative Inquiry. De letters staan voor Strengths, Opportunities, Aspirations en Results.
Na een korte inleiding over de overeenkomsten en verschillen tussen SOAR en SWOT ga je zelf aan de slag met het model om te ervaren wat een SOAR analyse oplevert.

Wat neem je mee?

 • Inspiratie voor het werken vanuit een positieve focus.
 • Een praktische werkvorm en hulpvragen die je direct kan gebruiken

Reacties:

 • Fantastisch, bevlogen, inhoudelijk, heel praktisch, multi toepasbaar zowel individueel als voor groepen.
  geweldige workshop dit. Heb genoten, wat een pareltje. Concreet, toepasbaar, heel goed gefaciliteerd, positief – yes! (Kersti Vervloet)
 • heldere uitleg, mooie positieve benadering, aanrader! (Frank Snieder)
 • Topworkshop. Helder, compleet, direct toepasbaar. Cadeautje van de dag. (Hajati Wieferink)

Van stilstand naar beweging – Interveniëren bij lastige patronen in een groep door Frank Snieder
Groepen blijven vaak hangen in de eigen ontwikkeling, dit komt omdat de groep onbewust een vorm van interactie gekozen heeft om lastige of spannende onderwerpen te omzeilen. Ook gaan de begeleiders in een discussie vaak met de inhoud mee en verliezen daarmee hun rol als procesbegeleider. In deze workshop gaat Frank in op de volgende thema’s: patronen in een groep (met name niet effectieve patronen), interventievenster (hoe neem je waar?), timing en tekst van de interventie.
Na een korte theoretische inleiding ga je, aan de hand van en filmpje, oefenen met  interventies.

Reacties:

 • goede sfeer, leuk onderwerp. Checkvraag blijven stellen: herkennen jullie dat? (Paul-Jan Linker)
 • mooie en leuke workshop, Vraagt om meer verdieping. Als facilitator afstand nemen van inhoud en meer naar proces kijken. (Richard Couwenberg)
 • met een ander oog kijken naar een groep; wat een patroon is en hoe te herkennen. (Nannke de Fouw)

Intervisie als Dialoog door Antoinette Middeldorp en Nel Mostert
In deze workshop leer je hoe je intervisie technieken inzet als dialoogvorm in workshops. Intervisie is een leermethode waarmee collega’s issues bespreken en van elkaar leren om zo beter te worden in hun werk. Jij begeleidt hen daarin als facilitator. Tijdens intervisie brengen deelnemer(s) een praktijkcasus in. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, personele kwesties, maar het kunnen ook situaties zijn die betrekking hebben op het persoonlijk functioneren van de inbrenger.
In de workshop maak je kennis met verschillende intervisiemethodieken: van makkelijk toepasbaar tot vormen die meer voorbereiding vragen.
Je leert aan welke voorwaarden intervisie moet voldoen, welke rollen er zijn voor de deelnemers aan de intervisie en wat het van jou vraagt als facilitator om een intervisie groep te begeleiden. Maar ook welke valkuilen er op de loer liggen.
Na afloop van de workshop ga je met een aantal intervisie methodieken naar huis en heb je geoefend met een of meerdere technieken.

Reacties:

 • Superleuk! Veel aan gehad. Knap hoe in de korte tijd zowel techniek als het oefenen ermee aan bod is gekomen!
 • Mooi om nieuwe werkvormen van intervisie te horen en te lezen.
 • Bedankt; ik kon het praktische gehalte erg waarderen

Dialogen bij Motiverende Gespeksvoering (MGV) door Frank Snieder
Bij organisatieverandering hoort vaak ook gedragsverandering. Als facilitator zal je vaak individuen en groepen tegenkomen die ambivalent zijn: Eigenlijk zou ik …., maar …. Je wiltr de ander dan graag helpen. Dat helpen is echter vaak een reparatiereflex (ongevraagd advies, tips etc). In veel gevallen werkt dat dan ook niet.
De gesprekstechnieken van MGV helpen om iemand uit deze twee strijd te halen. Het achterhalen van motieven helpt de ander om in beweging te komen.
In deze korte workshop staat Frank stil bij de reparatiereflex, ambivalentie en verandertaal en oefen je met de reflecties.
Wil je deze onderwerpen proeven en ervaren? Ik zie je graag in de workshop.

Reacties:

 • Ik wilde me laten verrassen en dat is zeker gelukt. Vooral mee reflectie toepassen, omdat je dan tot een prachtige kern kan komen. (Linda Witte Hinrichs)
 • Oefenen in tweetallen vond ik het mest nuttig. Had wat meer praktische oefeningen mooi gevonden.. Opzet workshop, techniek etc. voor verbetering vatbaar. (Kersti Vervloet)
 • Geleerd om ambivalenties te bespreken en te oefenen met reflecties die de persoon ontlokken uit de denkgroef te komen. (Elisan Henderickx )