Specialist in faciliteren

Arjan van Bommel

is zelfstandig learning consultant, managementtrainer, organisatiepsycholoog, docent en ondernemer en heeft 20 jaar ervaring binnen projecten, programma’s en projectmatig werkende organisaties. Hij heeft een eigen opleidings- en adviesbureau en doceert in het Hoger Onderwijs. Door het werken met vele projectmanagers, programmamanagers, lijnmanagers, trainers en consultants beschikt hij over een brede praktijkkennis en is bekend met de valkuilen en knelpunten waar professionals steeds weer mee te maken krijgen. 

Sinds 2010 zet hij zijn expertise als opleidingskundige tevens in binnen het Hoger Onderwijs als adviseur bij accreditaties, onderwijsontwikkeling en toetskwaliteit. 

Arjan is gastdocent Leiderschapsvaardigheden in Projectmanagement bij Inholland en heeft gastdocentschappen Projectmanagement en Innovatiemanagement vervuld aan de Hogeschool van Amsterdam en aan Hogeschool Windesheim.

Arjan is van huis uit organisatiepsycholoog (Leiden) met specialisatie in opleiden en leren in arbeidsorganisaties, organisatieontwikkeling en veranderkunde. Hij is door twee jaar studie aan de TU Delft vertrouwd met productontwikkeling en engineering. Zijn achtergrond als organisatiepsycholoog is zichtbaar in zijn aanpak van communicatie- en gedragsgerichte training van professionals.

Hij is APMG geaccrediteerd trainer PRINCE2, MSP Practitioner en Professional Scrum Master.

Trainingen

Begeleiden van Dialogen (level 2)

Leer als facilitator acteren bij een dialoog.

Begeleiden van Dialogen (level 1) – van discussie naar dialoog

Leer als facilitator acteren bij een dialoog.

Moreel Beraad

Leer omgaan met professionele dilemma’s, integriteit en ethiek.

Faciliteren van Inspraak en Dialoog

Leer hoe je met de Socratische gesprekstechniek betekenis aan bijeenkomsten geeft en breng hiermee mensen nader tot elkaar.