Specialist in faciliteren

Arjan van Bommel

is gecertificeerd extern vertrouwenspersoon, communicatietrainer en facilitator van dialogen. Vanuit zijn ervaringen met projectmanagement professionals verdiept hij zich in professionele integriteit en de Socratische Dialoog. Die kennis zet hij in om lastige onderwerpen binnen organisaties bespreekbaar te maken en mensen te trainen in integriteit en omgangsvormen.

Arjan was o.a. gastdocent Leiderschapsvaardigheden in Projectmanagement en Middle Management bij de hogeschool Inholland en heeft gastdocentschappen Projectmanagement en Innovatiemanagement vervuld aan de Hogeschool van Amsterdam en aan Hogeschool Windesheim. Hij is afstudeerbegeleider voor studenten Master Management, Cultuur en Verandering van NCOI. Hij werkte tevens als event manager voor IPMA, de beroepsvereniging van projectmanagement.

Arjan is van huis uit organisatiepsycholoog (RU Leiden) met specialisatie in opleiden en leren in arbeidsorganisaties, organisatieontwikkeling en veranderkunde. Zijn achtergrond als organisatiepsycholoog is zichtbaar in zijn aanpak van communicatie- en gedragsgerichte training van professionals.

Ook zet Arjan zijn expertise als opleidingskundige in binnen het Hoger Onderwijs als adviseur bij accreditaties, onderwijsontwikkeling en toetskwaliteit.

Trainingen

Begeleiden van Dialogen 4 – Intervisie

Professionals van én met elkaar laten leren

Begeleiden van Dialogen 3 – Moreel Beraad

Samen werken aan professionele ethiek.