Specialist in faciliteren

Arjan van Vembde

Kenmerkend voor organisaties is dat meerdere mensen samenwerken. Dialoog op de kern van de zaak en gebruik maken van de verschillen in ervaring en visie kunnen die samenwerking optillen. Eén plus één is dan echt drie. Als facilitator help ik groepen en teams om op een constructieve en geïnspireerde manier gebruik te maken van hun verschillen. Ik noem dat waarderend faciliteren – en dat is ook waarin ik trainingen verzorg via de Facilitation Academy.

Waarderend faciliteren is een stijl die ik ontwikkelde op basis van vele praktijkervaringen en een bonte mix aan theorie en methodiek. Centraal staat een positieve focus en het vertrouwen in het probleemoplossend vermogen van de deelnemers. Deze stijl doet recht aan mensen en aan de complexiteit van hun vraagstukken. Als facilitator help je de deelnemers op een bescheiden manier om het goede gesprek te voeren, tot de kern van de zaak door te dringen en tot concrete acties en afspraken te komen.

Waarderend faciliteren is gebaseerd op een brede waaier aan theorie en methodiek. Appreciative Inquiry (Waarderend onderzoek) is een belangrijke bron, maar ook dialogue, creatieproces, sociaal constructionisme, positieve psychologie, oplossingsgerichtwerken, deep democracy en vele andere hebben gediend als inspiratiebron.

Zelf begeleidde ik honderden werksessies en trainingen met uiteenlopende groepen, van groot tot klein, van hoog tot laag in de organisatie. Naast faciliteren en trainen werk ik als organisatieadviseur en teamcoach. Met een achtergrond als goochelaar ben ik gewend om voor groepen te staan. Bij de gemeente Amsterdam trainde ik 300+ ambtenaren in Appreciative Inquiry, ik ben gastdocent op hogescholen en schreef het boek ‘Werken vanuit kracht, snelle introductie in waarderend onderzoeken’.
 


 

Feiten

Doctorandus in bedrijfskunde afgestudeerd bij de VU; werkte 10 jaar bij de gemeente Amsterdam als intern organisatieadviseur; werkzaam als vrijgevestigd trainer en adviseur sinds 2014; woont met vrouw en kind in Amersfoort, hobbies: boogschieten, filosofie, racefietsen, goochelen.

Gevraagd naar muziek die mij aanspreekt moet ik in deze context denken aan het lied ‘Alles doet ertoe’ van Herman van Veen. Ik ben het daar mee eens, wanneer ik werk met groepen denk ik dat ook details, bijzaken en afwijkende meningen aandacht verdienen omdat zij onderdeel van het geheel zijn en vaak waardevolle informatie bevatten.

Podcast

Begin 2022 werd ik geïnterviewd door Pieterjan van Wijngaarden voor de podcast ‘FCE on Air’. In 37 minuten bespreken we de opleiding Waarderend faciliteren.

Beluister de podcast hier.

 

Trainingen

Waarderend Faciliteren (level 4) – gespreksleider

Leer spelen, combineren en associëren met de werkvormen om deze op maat toe te passen binnen de context van langlopende veranderingstrajecten.

Waarderend Faciliteren – leergang

Leer veranderingstrajecten op een waarderende manier begeleiden om zo tot een betere en meer gedragen veranderingen te komen.

Waarderend Faciliteren (level 3) – trajecten

Leer spelen, combineren en associëren met de werkvormen om deze op maat toe te passen binnen de context van langlopende veranderingstrajecten.

Waarderend Faciliteren (level 2) – werkvormen

Leer op basis van de theorie over waarderend faciliteren vrij spelen, combineren en aanpassen van werkvormen al naar gelang wat het team of de groep w … Lees meer