Integraal en optimaal begeleiden van groepen

Socratisch modereren

Organiseer je wel eens inspraakavonden, heisessies, ronde tafels, intervisie- of discussiebijeenkomsten? Dan weet je dat:

 • deze vaak anders lopen dan gedacht,
 • de uitkomsten vooraf niet zijn te voorspellen,
 • de vele meningen en inzichten op één of andere manier samengebracht moeten worden tot een betekenisvol geheel. En dan het liefst nog op een manier dat iedereen zich er in herkent, zich betrokken voelt bij de uitkomst en met een ‘positief’ gevoel naar huis gaat.

Dat vraagt om een professionele begeleiding door een facilitator of dagvoorzitter, die zowel de inhoud, de groep als het individu tot zijn recht laat komen. Met deze training bekwaam je je verder  in jouw rol als facilitator, moderator, intervisie- of dialoogbegeleider.

Over de training

Inhoud

In drie dagen krijg je dieper inzicht in:

 • wat jouw rol als facilitator/moderator met zich mee brengt,
 • welke benaderingen je kunt kiezen,
 • hoe je kunt zorgen voor een productieve en betekenisvolle conversatie. Hiervoor krijg je praktische tips en oefen je met dialoogvaardigheden.

We hanteren de Socratische dialoog als uitgangspunt om inzichten te vergroten en om mensen nader tot elkaar te brengen.

Door veel te oefenen met dialoogvormen vergroot je je eigen vaardigheid om van je bijeenkomst een succes te maken.

Leerdoelen

De training heeft de volgende leerdoelen:

 • Kennis van verschillende typen begeleide bijeenkomsten.
 • Verkrijgen van inzicht in de factoren die de effectiviteit van een bijeenkomst bepalen.
 • Inzicht in jouw eigen rol en kenmerken als facilitator/moderator.
 • Opdoen en verbeteren van dialoogvaardigheden.
 • Vaardigheden met het voorbereiden, organiseren en opvolgen van bijeenkomsten.

Download de flyer

Voor wie is de training

Voor professionals die incidenteel of regelmatig bijeenkomsten (willen gaan) begeleiden, faciliteren, voorzitten of modereren. Het kan bijvoorbeeld gaan om informatieavonden, ronde tafel gesprekken, kennissessies, intervisie- of discussiebijeenkomsten.

Wat doen we tijdens de training

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • typen bijeenkomsten
 • begeleidings- en dialoogvormen
 • aandacht voor inhoud, individu én collectief
 • betrekken en participeren
 • rolverdeling inhoudsverantwoordelijke, procesbegeleider en deelnemers
 • de Socratische dialoog
 • conversatie, dialoog of discussie?
 • voorbereiding en organisatie
 • zaalopstellingen
 • vraagtechnieken en actief luisteren
 • interventievormen
 • valkuilen en tips bij inspraakbijeenkomsten
 • afronden van de bijeenkomst en oogsten van het resultaat
 • opvolging van de uitkomsten

Follow-up

Na deze training kun je je door ons laten coachen bij het voorbereiden en realiseren van je volgende bijeenkomst.

Hoe trainen we

Trainers
We trainen altijd met minimaal twee trainers. Hierdoor krijg je toegang tot de kennis van twee ervaren facilitators die elk vanuit hun eigen expertise reflectie geven en de theorie verdiepen met voorbeelden uit eigen praktijk. Bovendien krijg je hierdoor meer individuele aandacht.

Flexibiliteit
Wij passen elke opleiding aan op de groep en op wat er in de groep gebeurt. Daarmee is geen opleiding hetzelfde en leveren we continu maatwerk om aan te sluiten bij de behoefte en wensen van onze deelnemers.

Groepsgrootte
Om een optimale interactie tussen de deelnemers mogelijk te maken trainen we met minimaal 5 en maximaal 12 deelnemers.

Action learning

 • We wisselen theorie af met veel oefeningen.
 • Je oefent tijdens de training met alle aspecten van de socratische dialoog.
 • Na elke keer dat je gefaciliteerd hebt, krijg je van je mede-cursisten en de trainers reflectie op je optreden.

Faciliterend trainen
We maken, waar mogelijk, gebruik van de kennis van de groep.

Klantreacties

Deze bedrijven gingen u voor

Behoor tot de eerste die deze training volgt.

Investering

De investering voor deze opleiding van 7 dagdelen bedraagt slechts € 1745 excl. BTW. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal op PDF en koffie/thee.

Voor deze opleiding gelden de Algemene voorwaarden en de privacy verklaring, zoals vermeldt op de pagina contact.

Data, tijden en locatie

Data, tijden en locatie
De volgende training wordt gegeven op: 4, 5 en 19 september.

Trainingstijden
dag 1: 9:00 – 20:00 uur
dag 2 en 3: 09:00 – 17:00 uur

Locatie
De locatie van de training wordt in overleg met de deelnemers bepaald.

Inschrijven

Inschrijfformulier
Bezig met versturen

Gerelateerde trainingen

2 oktober 2018

Creatieve werkvormen voor projectmanagers

Een leergang van zes avonden voor project professionals (projectleider, -manager, PMO) waarin je creatieve werkvormen leert om de standaard projectman … Lees meer

26 september 2018

Faciliteren voor Professionals (level 1)

Geef richting aan productieve samenwerking en versnel de besluitvorming in jouw organisatie.

22 november 2018

Faciliteren voor Organisatieverbetering 2: Oplossen conflicterende situaties

Leer in een halve dag hoe je met een groep strijdige situaties overbrugt en komt tot gedragen oplossingen.

20 september 2018

Faciliteren voor Organisatieverbetering 1: Situatieanalyse

Leer in een halve dag hoe je met een groep tot een gedegen analyse van een complexe situatie komt.

Faciliteren voor PhD-studenten

Geef je onderzoek een boost door goed en goed voorbereid voor de groep te staan.

10 september 2018

Faciliteren voor HR Professionals

De HR Professional als katalysator van het team.

19 september 2018

Help! Wat wil mijn opdrachtgever?

Een goede intake: de basis voor een succesvolle opdracht.

21 september 2018

Optimaal faciliteren van Energizers

Leer de kracht van energizers bij groepsbijeenkomsten optimaal te benutten.

21 september 2018

Introductie Projectmatig Werken

Praktisch, toegepast project management voor beginnende projectleiders of project teams die aan de start staan van een project.

5 september 2018

Facilitating for Effect

Getting the best from your team.

Agile leiderschap: de sleutel tot succes

Effectief begeleiden als ‘essentieel onderdeel’ van een Agile transitie.

11 september 2018

Introductie faciliteren van een creatief proces

Leer in één dag een creatieve brainstorm effectief te begeleiden.

Resultaatgericht Vergaderen

Haal meer resultaat uit een leukere vergadering.

7 september 2018

Introductie Faciliteren

Maak in een halve dag kennis met de effectiviteit van gefaciliteerde bijeenkomsten.

Geven van interactieve workshops op Congressen

Verander de impact van je congres van eenrichtingsverkeer naar interactie.

Omgaan met lastig gedrag – Je Houding bepaalt de Verhouding

Verdiep in één dag je optreden als begeleider van groepen.

12 september 2018

Faciliteren van Professionals (Level 2)

Leer, als vakspecialist, in vier dagen een groep of team naar het beste resultaat te begeleiden.