Integraal en optimaal begeleiden van groepen

De Facilitation Academy belicht meerdere kanten van en visies over faciliteren. Dat laatste doen we door tweemaal per jaar een ‘Verdiepingsmiddag Faciliteren’ te organiseren. In 2018 hebben we dat gedaan op 24 mei (werkvormen) en op 30 november (Zintuiglijk Faciliteren). Wil je er meer van weten? Lees dan het verslag van 24 mei en het verslag van 30 november.

De volgende Verdiepingsmiddag Faciliteren wordt gehouden op maandag 6 mei 2019 en heeft als thema:

Oplossingen voor struikelblokken

Iedere facilitator, trainer en andere begeleider van groepsbijeenkomsten loopt er wel eens tegenaan: een struikelblok. Dat kan iets zijn dat je moeilijk vindt, waar je lastig mee kunt dealen, een moeilijk intake-gesprek, een vastloper tijdens het ontwerpen van een bijeenkomst, iets waar je tegenaan loopt tijdens de bijeenkomst, het afronden van de bijeenkomst met de opdrachtgever etc.

Tijdens deze interactieve en speelse middag krijg je handreikingen om jouw struikelblok te overwinnen. De volgende struikelblokken zijn tot nu toe ingediend. Aan de hand daarvan hebben we het programma van 8 workshops samengesteld.

De Verdiepingsmiddagen worden georganiseerd zonder winstoogmerk. Daarom houden we de prijs laag. Je betaalt slechts € 75 excl. BTW voor twee geweldige workshops.

Let op: er nog maar 2 plekken beschikbaar.

Meld je aan


Workshops ronde 1

Business Game Design door Judith de Jong
Mensen kunnen helemaal opgaan in een spel. Zou het niet geweldig zijn als jij, als facilitator, ervoor kunt zorgen dat mensen ook opgaan in wat ze doen? In deze workshop laat Judith je op een heel andere manier spellen bekijken. Wat zijn de spelmechanismen, tot welke dynamiek leiden ze en wat is de ervaring voor de speler daarbij? Daarna ga je zelf een spel ontwerpen, toewerkend naar iets wat je jouw deelnemers in een meeting wilt laten ervaren.

Het begint met een goed verhaal – Snuffelworkshop Storytelling door Janneke Tanja
Verhalen kun je op heel veel manieren inzetten in groepsprocessen. Het begint met het verhaal dat jij vertelt om de meeting te starten. Daarna kunnen ze terugkomen als metafoor, als werkvorm, als manier om resultaten te presenteren…
Maar wat maakt nu dat iets een ‘goed’ verhaal is – zo’n verhaal waar iedereen ademloos naar zit te luisteren? Dat heeft met veel verschillende factoren te maken, maar het begint met structuur. Als je weet hoe een goed verhaal is opgebouwd, wat de bouwblokken zijn en hoe je die kunt ordenen, dan ben je al een heel eind.
In deze snuffelworkshop laat Janneke je spelen met de verhaalstructuur. Hoe zit zo’n verhaal in elkaar, wat zijn de bouwblokken en in welke volgorde kun je die zoal gebruiken? Wat is het verschil tussen zakelijk vertellen en bijvoorbeeld een sprookje vertellen? Hoe pluis je een bestaand verhaal uit elkaar om het naar jouw hand te zetten, en hoe bouw je verhalen uit het niets? Al spelend en proberend, en uiteraard vertellend gaan we samen op onderzoek.

MMM-vragen stellen door Theo Hoogink
Om de opdrachtgever echt te helpen, is het van belang dat je de werkelijke opdracht te pakken krijgt. In deze workshop reikt Theo je een vragenmodel aan waarmee je het grootste deel van je workshop gaat oefenen. Aan het eind kun je door het stellen van de juiste vragen bij vier taalvervormingen makkelijker de werkelijke opdracht van de opdrachtgever achterhalen.

Beatles, Bach, Beyoncé of Blues? Wie ben je en hoe kom je over? door Ocker Repelaer van Driel
Je hebt je workshop of training goed voorbereid en je trapt binnenkort af met een team. Wordt het een bezield optreden of ben je ook wat gespannen bezig met hoe je denkt over te komen of wilt overkomen? Hoe kóm je eigenlijk over? Tijdens deze interactieve en creatieve workshop gaat Ocker aan de hand van jouw muziekkeuzes in op verschillende lagen in jouw communicatie. Zijn er potentiële struikelblokken? Als je ze leert herkennen, kun je ze ook omzeilen. Tot slot gaat Ocker aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden kort in op de inzet van muziekvragen om binnenkant, sfeer of teamsamenwerking boven water te halen. “Wat zijn je drie favoriete nummers en wat zegt dat over jou?” Welke muziek geeft op dit moment het beste weer wie jij bent?” “Welke muziek vind je passen bij de huidige teamcommunicatie?” Je verlaat de workshop met de eerste handvatten om het later zelf toe te gaan passen in de workshops die je faciliteert.


Workshops ronde 2

Wat zijn de overeenkomsten tussen samenwerken op de werkvloer en ontsnappen uit een Escaperoom?  door Riet Harteveld
Riet start met een korte introductie van DISC (DISC staat voor Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus en omvat de gedragsstijlen die je houding richting anderen en je dagelijkse gedrag voorspellen). Daarna ga je met elkaar een Escape mysterie oplossen. In de nabespreking laat Riet je zien welk gedrag naar voren is gekomen en legt ze uit hoe je dit soort spellen kunt gebruiken tijdens je workshop.

Welke werkvorm wanneer? door Koen Morlog
Sta je wel eens voor een groep (team) en denk je: “Jeetje hoe nu verder?” of  “Wat gebeurt er nu?”
Welke interventie moet ik nu toepassen om de groep weer in de juiste modus te krijgen? Hoe zorg ik voor meer eigenaarschap in het team? Waarom wordt de weerstand die er is binnen het team op mij gereflecteerd en hoe ga ik daar mee om?
Er zijn vele momenten op te noemen, waarbij je denkt: en nu …..
Koen gaat in deze workshop kort in op situaties waar jij tegenaan loopt. Wat gebeurd er en hoe zou je de juiste interventies kunnen plegen op het juiste moment? Hij maakt gebruik van jullie praktijkvoorbeelden. Met een klein uitstapje naar de theorie, gaat hij jou laten oefenen met praktijksituaties. Hij laat je ervaren hoe je situaties anders kunt benaderen.
Na zijn workshop heb je een eerste indruk hoe je met een aantal handvatten een interventie kunt doen die effect heeft.

Besluitvorming door Nel Mostert
Hoe help jij als facilitator de deelnemers een besluit te laten nemen? Wat doe je als een groep niet tot een besluit kan of wil komen? Hoe herken je de signalen dat er wel/niet een besluit genomen kan worden? In deze interactieve workshop behandelen we manieren om teams tot besluitvorming te laten komen. We kijken naar randvoorwaarden, faalfactoren en verschillende besluitvormingsmodellen. Of misschien doen we wel iets heel anders, dat mogen jullie zelf besluiten.

Motiverende Gespreks Voering (MGV) door Frank Snieder
Kom je in de praktijk mensen tegen die blijven twijfelen en niet in actie komen? In zijn interactieve workshop laat Frank je een aantal aspecten en technieken uit de Motiverende Gespreks Voering ervaren die je in de praktijk kunt inzetten om mensen te helpen om in beweging te komen.

 

Meld je aan


Datum en programma

Maandag 6 mei 2019

12:00 Inloop met optionele lunch
12:30 Opening
13:00 Workshopronde 1 met 4 workshops
14:30 Break
15:00 Workshopronde 2 met 4 workshops
16:30 Afsluiting
17:00 Netwerk borrel


Locatie

Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

Meld je aan