Integraal en optimaal begeleiden van groepen

Door de huidige corona crisis is de volgende Verdiepingsmiddag Faciliteren uitgesteld naar vrijdag 5 februari 2021. Deze middag staat in het teken van:

Dialogen

Eén van de fundamenten van de Facilitation Academy is het Meeting Spectrum. In dit spectrum worden vijf afzonderlijke type meetings onderkend. Het derde type meeting is Modereren. Hierbij is de interactie tussen de deelnemers gericht op exploreren en expliciteren van het onderwerp van de meeting. Voorbeelden van dit type meeting zijn: inspraakavonden, intervisiebijeenkomsten, kringbijeenkomsten van specialisten.

Dialogen sluiten perfect aan op dit type meeting. Het zijn namelijk gespreksvormen, waarin de bijdrage van ieder groepslid onontbeerlijk is voor de verdere ontwikkeling van de groep of de organisatie. In de dialoog staan wederzijds respect, luisteren en authentiek spreken centraal. Dit zijn de pijlers voor het gemeenschappelijke (collectieve) denken van de groep en de instrumenten voor persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie.

Wil je er zeker bij zijn? Tot 1 december 2020 kost deze middag slechts € 55 excl. BTW. Vanaf 1 december gaat de prijs omhoog.

Meld je aan


Workshops

Moreel Beraad dor Arjan van Bommel
Bij lastige vraagstukken stuit je vaak op ethische dilemma’s, kwesties waarmee er niet één duidelijk een ‘goed’ of ‘fout’ is aan te wijzen. Dan gaat het er om de kwestie dieper te onderzoeken en lering te trekken uit de bevindingen. Met deze dialoogvorm kunnen deze ethische kwesties binnen organisaties bespreekbaar gemaakt worden.

Deze gespreksaanpak is gebaseerd op de Socratische dialoog. In 6 stappen helpt deze aanpak bij het verkennen van zo’n ethisch dilemma of morele kwestie,  in de vorm van kritisch zelfonderzoek.

Take aways:

 • je maakt kennis met een aanpak om de dialoog te faciliteren door betere vragen te stellen.
 • je maakt gebruik van de praktijk en aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers om dilemma’s te bespreken.
 • je leert structuur in een dialoog aanbrengen.
 • deze methode verhoogt de kwaliteit van het gesprek waar meningen kunnen verschillen.
 • met behulp van deze aanpak vermijd je discussies en breng je mensen nader tot elkaar.

De workshop wordt tweemaal gegeven.


Verwondering door <Focussed Conversation Method> door Jolanda Buter (MDF T&C) en Theo Hoogink
We voeren veel gesprekken, we wisselen informatie uit. We stellen elkaar vragen…we geven onze mening. In het laatste gaan we vrij gemakkelijk naar het vinden van waar of niet waar, beter of slechter, mooi of lelijk, eens en oneens…

De <Guided Focussed Conversation> brengt het gesprek van de oppervlakte naar de verdieping om daarmee de verwondering en diepere wijsheid die de groep met zich meedraagt aan de oppervlakte te laten komen. De genesis van deze gespreks methode gaat terug naar Socrates en zijn manier om in gesprekken de diepere waarheid te laten ontluiken; “the unexamined life was not worth living.”

We gaan deze gespreksmethode, die ontwikkeld door het ICA (Institute of Cultural Affairs) oefenen en begrijpen. Wil je er meer weten? Lees dan dit artikel.

De workshop wordt eenmaal gegeven.


De groene denkstijl sessie door Henri Haarmans
Edward de Bono is bekend geworden door zijn theorie over Lateraal Denken (de zes denkhoeden). Het woord lateraal is afgeleid van het Latijnse zelfstandig naamwoord latus dat zijde/zijkant betekent. Lateraal betekent daarom ‘aan de zijkant’. Letterlijk betekent lateraal denken dan ook aan de zijkant denken.
Vergelijk het met een Rubik cube die door elkaar gedraaid is. Het is een wirwar van kleuren (informatie die door elkaar heen wordt geroepen). Is de kubus opgelost dan zie je zes mooie gelijkmatig gekleurde vlakken (gelijksoortige informatie).
Bij lateraal denken gaat het om het opnieuw (mogelijk anders) ordenen van de bestaande informatie om zo nieuwe informatie te laten ontstaan. Je kunt lateraal denken gebruiken om beslissingen te nemen, maar ook om ideeën te genereren. In deze workshop oefen je met deze laatste vorm van lateraal denken: de groende denkstijl sessie.

Wat neem je mee?

 • Je leert en oefent met de opzet van een groene denkstijl sessie.
 • De workshop is zodanig opgezet dat je aan het eind een concreet resultaat oplevert.  

De workshop wordt eenmaal gegeven.


SOAR – een waarderend alternatief voor de SWOT door Arjan van Vembde

SOAR is een positief alternatief voor de bekend SWOT analyse. De letters staan voor Strengths, Opportunities, Aspirations en Results. Tijdens de workshop wordt stil gestaan bij de zwakke kanten van de SWOT analyse en wanneer en waarom SOAR een aantrekkelijk alternatief is. Na een korte inleiding leer je de hulpvragen die richting geven aan de dialoog en ga je in een groepje zelf aan de slag met het model om te ervaren wat het effect van SOAR is.

Wat neem je mee?

 • Inspiratie voor het werken vanuit een positieve focus
 • Een praktische werkvorm die je direct kan gebruiken

De workshop wordt tweemaal gegeven.


Van stilstand naar beweging – Interveniëren bij lastige patronen in een groep door Frank Snieder
Groepen blijven vaak hangen in de eigen ontwikkeling, dit komt omdat de groep onbewust een vorm van interactie gekozen heeft om lastige of spannende onderwerpen te omzeilen. Ook gaan de begeleiders in een discussie vaak met de inhoud mee en verliezen daarmee hun rol als procesbegeleider. In deze workshop gaat Frank in op de volgende thema’s: patronen in een groep (met name niet effectieve patronen), interventievenster (hoe neem je waar?), timing en tekst van de interventie.
Na een korte theoretische inleiding ga je, aan de hand van en filmpje, oefenen met  interventies.

De workshop wordt eenmaal gegeven.


Intervisie als Dialoog door Antoinette Middeldorp en Nel Mostert
In deze workshop leer je hoe je intervisie technieken inzet als dialoogvorm in workshops. Intervisie is een leermethode waarmee collega’s issues bespreken en van elkaar leren om zo beter te worden in hun werk. Jij begeleidt hen daarin als facilitator. Tijdens intervisie brengen deelnemer(s) een praktijkcasus in. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, personele kwesties, maar het kunnen ook situaties zijn die betrekking hebben op het persoonlijk functioneren van de inbrenger.
In de workshop maak je kennis met verschillende intervisiemethodieken: van makkelijk toepasbaar tot vormen die meer voorbereiding vragen.
Je leert aan welke voorwaarden intervisie moet voldoen, welke rollen er zijn voor de deelnemers aan de intervisie en wat het van jou vraagt als facilitator om een intervisie groep te begeleiden. Maar ook welke valkuilen er op de loer liggen.
Na afloop van de workshop ga je met een aantal intervisie methodieken naar huis en heb je geoefend met een of meerdere technieken.

De workshop wordt eenmaal gegeven.


Datum en programma

Datum: vrijdag 5 februari 2021

12:00 Inloop met optionele lunch
12:30 Opening
13:00 Workshopronde 1 met 4 workshops
14:30 Break
15:00 Workshopronde 2 met 4 workshops
16:30 Afsluiting
17:00 Netwerk borrel

Meld je aan


Locatie

Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

Meld je aan


Terugblik

De vorige Verdiepingsmiddagen stonden in het teken van:

 • Meervoudige Intelligenties (4 november 2019)
  Het verslag van deze middag kun je hier lezen.
 • Oplossingen voor Struikelblokken (6 mei 2019).
  Het verslag kun je hier lezen.
 • Zintuiglijk Faciliteren (30 november 2018)
  Het verslag kun je hier lezen.
 • Een proeverij van werkvormen (24 mei 2018)
  Het verslag van deze middag kun je hier lezen.

Meld je aan