Specialist in faciliteren

Video-impressie van ‘Faciliteren van Professionals’ 2018-03

Op 12 september is de derde opleiding ‘Faciliteren van Professionals‘ van 2018 gestart met zes enthousiaste deelnemers. Deze level 2 opleiding heeft als rode draad het integrale model. De deelnemers leren a.d.h.v. dit model welke interventies ze vooraf en tijdens de bijeenkomst kunnen doen om effectief in te spelen op de groepsdynamica en ‘lastig’ gedrag van deelnemers.

Op dag 1 staan de IAF competenties, de eigen houding en meervoudige intelligenties centraal.
Het facilitatieproces van intake t/m afronding is het onderwerp van dag 2. Belangrijke onderwerpen die passeren zijn het meeting spectrum, de zandloper, het verschil tussen interventies, werkvormen en methodes.

Na twee dagen heeft elke deelnemer al minimaal 2 mini-workshops gefaciliteerd en heeft hij/zij reflectie gekregen op deze facilitatie. En zijn er zeker 30 werkvormen gepasseerd.

Op dag 3 hebben de trainers aandacht besteed aan het laterale model van de Bono en het creatieve proces van Roger von Oech.

Dag 4 staat in het teken van interventiestijlen en eigen cases.

Video-impressie van de eerste twee dagen

Video-impressie van dag 3
Video-impressie van dag 4