Integraal en optimaal begeleiden van groepen

Video-impressie van de eerste drie dagen ‘Faciliteren van Professionals’ bij het SVB

Voor business en informatie-analisten is faciliteren een handige zo niet noodzakelijke skill om hun werk te doen. Ze werken tenslotte vaak met groepen om acceptatiecriteria, eisen en wensen etc. boven tafel te krijgen. Business en informatie-analisten zitten hierbij vaak in een moeilijke positie, want aan de ene kant zijn ze inhoud deskundig en aan de andere kant moeten ze een groep procesmatig begeleiden. Tijdens de eerste twee dagen van de opleiding ‘Faciliteren van Professionals’ voor het SVB kwam dit onderwerp dan ook regelmatig aan de orde. Nel Mostert en Henri Haarmans leerden de deelnemers afstand te nemen van de inhoud en de focus te leggen op het proces. De deelnemers oefenden vervolgens met de gesplitste rol: één deelnemer werd verantwoordelijk voor de inhoud en de ander voor het proces. Na de oefening gaven ze de volgende reacties:

  • Inhoudsverantwoordelijke: “Ik voelde me echt ondersteund door de facilitator. Hij leidde me door het proces. Ik kon me volledig richten op de vragen die aan mij gesteld werden.”
  • Provesverantwoordelijke: “Het is op zich een makkelijke rol, maar je moet toch geconcentreerd blijven en blijven letten op wat er in de groep gebeurt. Wordt de vraag wel beantwoord? Gaan de deelnemers niet door elkaar praten? etc.”

Op de derde dag hebben Nel en Henri in de ochtend aandacht besteed aan lateraal denken en het opstellen van een denkagenda. In de middag was lastig gedrag en houding het thema.

Wil je ook leren faciliteren? Op 12 februari start de eerste open inschrijving opleiding van 2019. De eerste deelnemers hebben zich al aangemeld.

Video-impressies