Specialist in faciliteren

5 Knopen

Doel

Samenwerken stimuleren. Kijken wie welke rol pakt. Kijken of er een versnelling optreedt.

Bruikbaar bij

(Scrum) teams

Aanpak

Verdeel de groep in tweetallen. Heeft de groep een oneven aantal geef één van de deelnemers dan de rol van waarnemer.

Elk tweetal krijgt een touwtje van ongeveer 50 cm. (bijv. een schoenveter).

Elk van het tweetal neemt het eind van het touwtje in de rechterhand. De andere hand gaat op de rug en mag niet gebruikt worden.

Elk tweetal moet nu in het touwtje vijf knopen leggen zonder dat het touwtje losgelaten wordt.

Het eerste tweetal dat klaar is wint, maar stimuleer de andere koppels de opdracht af te maken.

Nabespreking

Deze werkvorm kan zeer goed nabesproken worden:

  • Hoe werd er samengewerkt?
  • Pakte iemand een rol?
  • Was er een leider en een volger?
  • Ging het na de eerste knoop sneller?
    Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet.
  • Wat leert ons dit over ons team, project?
Bron

René van Geest tijdens Faciliteren van Professionals 2018-04.

Meer informatie

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen’ echt iets voor jou.

Naar de training

Download deze werkvorm