Specialist in faciliteren

Vissenkom

Doel

De vissenkom is een dialoogvorm die gebruikt kan worden om onderwerpen met grote groepen te bespreken. Soms wordt deze werkvorm ook ingezet bij Open Space. Het grote voordeel van de vissenkom is dat deze er voor zorgt dat de hele groep participeert in het gesprek.

De werkvorm zorgt er ook voor dat de afstand tussen de sprekers en het publiek vermindert.

Bruikbaar bij

Meetings van het type modereren (zie hiervoor het ‘Meeting Spectrum’ en bij congressen.

Meervoudige Interesses

Verbaal-linguïstisch, Interpersoonlijk.

Aanpak

Plaats vijf stoelen in een binnen cirkel. Dit is de vissenkom. De overige stoelen worden in concentrische cirkels rondom de vissenkom geplaatst.

In een open vissenkom nemen vier deelnemers in de vissenkom plaats.

De facilitator introduceert het onderwerp.

De deelnemers in de vissenkom starten het gesprek over het onderwerp. De deelnemers buiten de vissenkom luisteren naar wat gezegd wordt.

Op elk moment kan ieder lid van het ‘publiek’ op de lege stoel in de vissenkom plaatsnemen en zo deelnemen aan het gesprek. Als dat gebeurt dient één van de andere deelnemers in de vissenkom op te staan en de vissenkom te verlaten.

Het gesprek vervolgt met deelnemers die regelmatig de vissenkom in- en uitgaan. Afhankelijk van de grootte van het publiek kunnen veel deelnemers in de vissenkom plaatsnemen. Als het gesprek in herhaling valt of als de vooraf afgesproken tijd voorbij is, wordt de vissenkom gesloten. Je hebt dan de keuze: of de facilitator geeft een samenvatting van hetgeen besproken is, of de facilitator vraagt de deelnemers een samenvatting te geven of een conclusie te trekken.

Tips en variaties

In de PDF staan nog aanvullende tips en zijn vier variaties beschreven.

Meer informatie

Wil je de interactie bij jouw congres verhogen, dan is de training ‘Geven van Interactieve Workshops op Congressen’ echt iets voor jou.

Download deze werkvorm

Naar de training