Specialist in faciliteren

Alle dieren in het bos

Doel

Samen bepalen welke karakters en talenten er in het team aanwezig zijn en of dat gaat werken voor het project/de opdracht en zo niet, wat kunnen we er aan doen.

Bruikbaar bij

De aanvang van een nieuw project/opdracht om als team te bepalen wat de manier van werken gaat worden. Of als een team niet werkt, er achter zien te komen waarom het niet werkt.

Meervoudige interesse

Verbaal-linguïstisch, intrapersoonlijk, interpersoonlijk

Aanpak Face2Face

Als team maak je een overzicht van alle teamleden. Maak voor iedereen één flip-over en schrijf de naam van die persoon op de flip-over.

Elk teamlid bedenkt:

  • Voor zichzelf: welk dier ben ik binnen dit team, en welke 3-5 kenmerken/talenten passen daarbij? Schrijf dat op jouw flip-over.
  • Voor alle andere teamleden bedenk je wat hij/zij voor dier is en schrijf daar dan ook 3-5 kenmerken/talenten bij. Doet dit op een blaadje waar genoeg ruimte is om leesbaar te kunnen schrijven (b.v. een A4).

Als iedereen klaar is met schrijven worden de blaadjes op de flip-over van de betreffende persoon geplakt.

Iedereen pakt nu zijn eigen flip-over en leest wat de anderen denken welk dier je bent en welke kenmerken/talenten erbij geschreven staan. Maak voor jezelf een samenvatting en bereid je voor dat aan je teamleden te presenteren.

Als iedereen klaar is presenteren de teamleden hun bevindingen van hun flip-over.

Na afloop ga je als team bespreken:

  • Hebben we de juiste talenten in het team voor de opdracht die wij uit moeten voeren?
  • Welke talenten heeft de opdracht eigenlijk nodig?
    Dit kun je ook eerst vaststellen en pas daarna de inventarisatie van de talenten van de teamleden doen. Laat dat afhangen van de situatie.
  • Hebben we te veel dezelfde talenten, missen we talenten?
  • Komen van ieder teamlid de talenten volledig tot hun recht.
Bron

Nel Mostert

Meer informatie

Dit is één van de werkvormen die je leert tijdens de training ‘Creatieve Aanpak voor Projecten‘.

Naar de training

Download deze werkvorm