Specialist in faciliteren

Beter één vogel in de hand, dan …

Doel

Voorwerpen uit de omgeving van de deelnemer als metafoor laten gebruiken om vragen te beantwoorden.

Bruikbaar bij

Risicoanalyse, ideegeneratie, …

Geraakte meervoudige interesse

Intrapersoonlijk en visueel-ruimtelijk .

Aanpak

De hier beschreven aanpak is voor een risico-inventarisatie bij de start-up van een project. Voor andere toepassingen werkt hij vergelijkbaar.

Voorbereiding

Maak een ppt met diverse gelijke slides met een risicomatrix. Verticaal zet je de impact van het risico uit en horizontaal de kans op voorkomen.

Uitvoering

Het is handig deze werkvorm te starten bij aanvang van een pauzeblok. Door je vraag moeten de deelnemers gaan lopen en komen ze dus gelijk in beweging.

  1. Vraag de deelnemers in de pauze drie voorwerpen op te zoeken die elk op de palm van een hand passen. Vertel er niet bij waarvoor die voorwerpen zijn.
  2. Vervolgens leg je uit dat de voorwerpen gaat gebruiken om de risico’s te benoemen.
  3. Vraag een willekeurige deelnemer om één van zijn voorwerpen dicht bij de camera te tonen en te vertellen wat dat voorwerp zegt over de risico’s voor het project.
  4. Maak een prtscr terwijl het voorwerp getoond wordt.
  5. Plak de prtscr in de ppt op een leeg vel.
  6. Snij de prtscr bij zodat alleen het voorwerp overblijft.
  7. Plaats die foto in het midden van het assenstelsel.
  8. Zet de risico’s in een tekstveld en plaats die op de plek waar het risico thuishoort. Zie voorbeeld na de beschrijving hoe dat er uit kan zien.

Herhaal de voorgaande stappen 3 t/m 8 totdat niemand meer risico’s kan benoemen.

Variaties

In het PDF-bestand staan nog twee variaties.

Meer informatie

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen’ of de training ‘Creatieve Aanpak voor Projecten‘ echt iets voor jou.

Download deze werkvorm