Specialist in faciliteren

COCD-box

Doel

Categoriseren van ideeën, zodat snel duidelijk wordt welke potentiële oplossingen zijn, welke doorsnee ideeën en welke doorontwikkeld kunnen worden.

Bruikbaar bij

Deze techniek wordt ingezet aan het begin van de convergerende fase van een creatief proces om snel richting te geven aan deze fase.

Meervoudige interesse

Verbaal-Linguïstisch, Logisch-mathematisch

Aanpak
 • Iedere deelnemer krijgt 8 rode, 8 blauwe en 8 gele kleine stickers. Of minder als er minder dan 100 ideeën zijn.
 • Bekijk de ideeënlijst en kies in stilte de ideeën die je het meeste aanspreken. Schrijf de nummers van de ideeën op de stickers.
  • Blauwe ideeën zijn makkelijk te realiseren ideeën, ze brengen weinig risico’s met zich mee en hebben een hoge aanvaardbaarheid.
  • Rode ideeën zijn innovatieve ideeën die een doorbraak kunnen betekenen, opwindend worden gevonden én geïmplementeerd kunnen worden.
  • Gele ideeën zijn ideeën voor de toekomst, dromen, uitdagingen. Ze zijn (nog) niet realiseerbaar, maar kunnen dat in de toekomst wel worden.
 • Iedereen plakt zijn/haar stickers bij de ideeën op de flip-overs.
 • De beste 6 tot 20 ideeën (met de meeste stippen) worden overgebracht naar de COCD-box die op een apart vel getekend is. (zie volgende pagina)
 • Iedere deelnemers krijgt nog een kans een idee te verdedigen dat niet democratisch gekozen is. Krijgt het idee meer dan één medestander dan wordt het ook in de COCD-box opgenomen.
 • Hierna ga je de ideeën in de COCD-box door ontwikkelen. De ideeën van één kwadrant worden opgepakt. Welk kwadrant dat is, is afhankelijk van de opdracht.
Tips

Houd tempo hoog. Het is niet de bedoeling dat er gediscussieerd wordt.
Dit is één van de werkvormen die je leert in de training ‘Inspirerende Werkvormen voor een Creatieve Brainstorm‘.

Variaties

De COCD-box is een eindresultaat van een proces. Er zijn legio mogelijkheden om tot invulling van de COCD-box te komen:

 • Is het aantal ideeën beperkt, dan kan elk idee gelijk in de box geplakt worden.
 • Zijn er veel ideeën maak dan een COCD-box op de vloer.
Bron

Mark Raison
COCD staat voor Centrum voor de Ontwikkeling van Creatieve Denkvormen. Het COCD is overgegaan in de ‘School of Creative Thinking’.

Download deze werkvorm

Naar de training