Specialist in faciliteren

Crimineel Rondje

Doel

Ideeën genereren voor het oplossen van een vraagstuk.

Bruikbaar bij

Als de groep vastloopt tijdens de eerste ideeën purge.

Meervoudige interesse

Verbaal-Linguïstisch, Logisch-mathematisch

Aanpak
  • Formuleer de kernvraag:: “Hoe kunnen we er voor zorgen dat …?”
  • Geef de groep opdracht illegale oplossingen te bedenken bij deze HKW-vraag. Illegale oplossingen zijn oplossingen die wettelijk verboden zijn.
  • Schrijf deze ideeën onder elkaar op een flip-over.
  • Als de groep uitgedacht is, loop je de lijst met illegale ideeën af en probeert het idee zodanig te veranderen dat het legaal wordt.
  • Vervolgens kunnen de legale ideeën gescoord worden, bijvoorbeeld met een COCD-box.
(Online) Variaties

In de PDF die je kunt downloaden staat nog een variatie en de online variatie.

Download deze werkvorm